COMMUNITY

THINK

EDUCATION

What do we do
CEPS PROJECTES SOCIALES is a non-profit association founded in 1994 and has 230 professionals working mainly in the Catalan and Spanish territories, with projects developed in Latin America and Europe.
Access to cultural and social capital
Partners
Stakeholder
Member
Contact

info@asceps.org
T. 933 194 750 | F. 933 195 813
Gran de Sant Andreu, 388 08030 Barcelona

Work with us

CEPS Projectes Socials disposa, en aplicació de la legislació vigent, d’un canal de denúncies que garanteix la confidencialitat. Si creus que s’ha comés o s’està produint una infracció, ho pots comunicar. Canal de denúncies