COMMUNITY PARTICIPATION

COMMUNITY PARTICIPATION CEPS runs cultural mediation projects of prevention and resolution of conflicts in areas where problems of interaction require teams of professionals intervening as mediators and community creators.

Partners
Stakeholder
Member
Contact

info@asceps.org
T. 933 194 750 | F. 933 195 813
Gran de Sant Andreu, 388 08030 Barcelona

Work with us

CEPS Projectes Socials disposa, en aplicació de la legislació vigent, d’un canal de denúncies que garanteix la confidencialitat. Si creus que s’ha comés o s’està produint una infracció, ho pots comunicar. Canal de denúncies