Socis estratègics

La nostra experiència ens garanteix el coneixement d’un ampli ventall d’agents locals, nacionals i internacionals tant en el sector públic com en el privat. CEPS PROJECTES SOCIALS col·labora regularment amb universitats, ONG, Tercer Sector Social, governs locals, agències de desenvolupament, activistes, comunitats i centres de recerca a nivell europeu i llatinoamericà, principalment, tots els quals són companys de viatge per diferents projectes. Tenim partenariats establerts amb pràcticament tots els països de la Unió Europea, Amèrica Llatina i el Nord d’Àfrica.

CEPS PROJECTES SOCIALS és membre de diverses xarxes:

EUROPA

  • REVES. European network of Cities and Regions for the Social Economy. La missió de REVES és representar, defensar i promoure els valors comuns dels seus membres amb vista a les institucions europees i internacionals.

AMÈRICA LLATINA

  • EIX CENTRAL.Promoció de l’emprenedoria cultural i la lluita contra l’exclusió social amb socis del Perú, Xile i Bolívia.
  • REDESEARTE PAZ. Xarxa de centres culturals que intenten crear ponts de treball entre el treball comunitari i els processos artístics i culturals.

CATALUNYA

  • ECAS. Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social que treballen de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d’exclusió social. El seu objectiu és sumar esforços i orientar-los per afavorir la inclusió, fer efectius els drets de les persones, promoure la plena ciutadania i contribuir al benestar de tota la població mitjançant la construcció d’una societat basada en el compromís i la corresponsabilitat.
  • AEISC. Associació Empresarial d’Iniciativa Social de Catalunya que integra les entitats privades sense ànim de lucre del sector de l’Acció Social, que proveeixen professionalment de serveis d’atenció a les persones. Els seus objectius se centren en la cohesió del sector, en la defensa dels Drets amb el foment i la reivindicació del manteniment de l’Estat del Benestar i en assegurar el futur i el desenvolupament del sector.
  • FEDAIA. Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Catalunya, representa les entitats d’iniciativa social del Tercer Sector de Catalunya que treballen amb la infància, l’adolescència i la joventut en situació de desemparament o en risc d’exclusió social i les seves famílies.
Socis
Aliats
Membre de
Contacte

info@asceps.org
T. 933 194 750 | F. 933 195 813
Gran de Sant Andreu, 388 08030 Barcelona

Treballa amb nosltres

CEPS Projectes Socials disposa, en aplicació de la legislació vigent, d’un canal de denúncies que garanteix la confidencialitat. Si creus que s’ha comés o s’està produint una infracció, ho pots comunicar. Canal de denúncies