L’àrea d’estudis i investigació es considera una àrea transversal i autònoma. Transversal, perquè els resultats i processos s’apliquen en els diferents projectes en marxa i en el sector educatiu i social. Autònoma, perquè disposa d’una estructura interna amb recursos professionals propis. En aquest sentit, és crucial el partenariat amb universitats i centres d’estudis a Espanya, Europa i Amèrica Llatina.

Discriminació i Internet. 2011
Un estudi de la determinació dels principals aspectes a tenir en compte quan s’analitza la discriminació i les actituds racistes a Internet, especialment en les xarxes socials. Estudi realitzat per l’Ajuntament de Barcelona. Publicació: http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,259064949_760173120_1, 00.html

Passo – Indicadors i Medi Ambient, 2009-2010
Assessorament per al diagnòstic participatiu d’indicadors de desenvolupament sostenible a partir de la perspectiva de la societat civil, concebut com un concepte experimental, partint de la participació, l’ecologia i la planificació. Els resultats de la investigació han estat inclosos en un informe en què CEPS, en cooperació amb ITD, descriu la situació actual de la qüestió a Espanya.
http://www.passo-project.org/.
http://politicadigital.e-itd.com/,
http://www.qeceran.org/projects/LocalForumsforDevelopingParticipatoryDemocracy.htm

Indústries culturals basades en xarxes socials distribuïdes, 2008-2009
La investigació sobre les millors pràctiques (a nivell internacional) per a la promoció de les indústries culturals a través de la xarxa social distribuïda. Implica el disseny d’un sistema de transferència i la identificació de dos projectes pilot a Amèrica del Sud amb fons del FOMIN.
Per obtenir més informació sobre el contracte internacional amb el BID, consulteu: http://www.iadb.org/.

Els impactes demogràfics en Salut i als Serveis Socials, 2008
La xarxa europea EUROCITIES va dur a terme un projecte d’investigació a gran escala sobre l’impacte del canvi demogràfic a les ciutats. El projecte va consolidar l’impacte concret de l’evolució demogràfica a les àrees clau del desenvolupament urbà. La major part de la investigació es va centrar en les àrees dels serveis socials i de salut, la planificació urbana, l’habitatge i els mercats urbans de treball.
http://www.eurocities.org.

MUVI-Desenvolupament d’estratègies per treballar amb els homes que utilitzen la violència en les relacions íntimes, 2007-2008
Liderat per l’Ajuntament de Bolonya, aquest projecte i el seu informe es centren en el comportament dels homes en el context de la violència de parella. Membre del Comitè de Direcció.
http://www.muviproject.eu/.

La democràcia participativa a Europa, 2006
Estudi referit a casos innovadors en la construcció de pràctiques de democràcia participativa en l’àmbit local com a part del programa de promoció de la ciutadania europea activa. Membre del Comitè de Direcció. http://www.pourlasolidarite.eu/Participatory-democratie-in-Europe,10445?lang=ca.

Establiment de normes socials a la UE, 2006-2008
Aquest estudi aborda la possibilitat d’aplicar les normes socials mínimes a tota la Unió Europea. Proporcionem assistència tècnica.
www.eapn.ie / estàndards.