#igualtatsconnect

El projecte “Igualtats Connectades: Interseccionalitat a les polítiques públiques locals” examinarà l’aplicació de l’enfocament intersectorial en les polítiques públiques locals. La interseccionalitat ha estat estudiada per universitats i testejada en projectes puntuals liderats per administracions públiques i la societat civil, però hi ha poca experiència en la seva implementació pràctica.

Aquest projecte desenvoluparà una prova pilot per aplicar la perspectiva interseccional de l’estructura i les activitats de l’Ajuntament de Terrassa, per tal d’aplicar eficaçment el principi d’igualtat i no discriminació en el context d’una administració local i en diàleg amb la societat civil.

Els resultats inclouran una col·lecció d’experiències internacionals, formació per a personal de l’Ajuntament de Terrassa i persones de la societat civil, esdeveniments locals, una conferència internacional (febrer de 2018) i un kit d’eines transferibles.

La teoria de la interseccionalitat se centra en abordar la intersecció entre els eixos de la desigualtat de la discriminació, tenint en compte la seva interacció i la seva interdependència. Diferents eixos de desigualtat es consideren entrellaçats en una matriu en què els individus estan constituïts en posicions diferents i canviants. Es fa èmfasi en la interacció i la interdependència entre els eixos, entenent que la seva convergència genera noves realitats i desigualtats, que no es dedueixen de la suma simple de les situacions que es tracten aïlladament. Aplicar un enfocament interseccional en les polítiques públiques sembla ser clau per generar polítiques més inclusives.

El projecte es va iniciar l’1 de gener de 2018 i culminarà en una conferència internacional al febrer de 2019. És cofinançat pel Programa de Justícia, Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió Europea i implementat per l’Ajuntament de Terrassa, la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i CEPS Projectes Socials.

Category: Accions internacionals · Tags:

Comments are closed.

Socis LocalsSocis Internacionals
Membre de


Contacte

info@asceps.org
T. 933 194 750 | F. 933 195 813
Bòria 17 pral. 08003.
Barcelona

Legal Notice