encabezado-twitter-min

Suport a les víctimes de les violències sexuals en el context universitari; Creant models estables de formació.

El projecte USVreact és un projecte de recerca i formació, coordinat per la universitat Brunel de Londres, i co-finançat pel programa de Drets, Igualtat i Ciutadania (línia DAPHNE) de la comissió Europea. Hi participen set socis de set països europeus.

L’objectiu de USVreact és dissenyar models formatius dirigits a facilitar que el personal universitari sàpiga reconèixer i donar una primera resposta davant de situacions de violència sexual. S’espera que, després de finalitzar el projecte, es consolidin les formacions a les institucions que hi participen, és a dir, que s’incorporin a l’oferta formativa continuada del seu personal.

L’anàlisi de les polítiques universitàries en resposta a les violències de gènere i de les formacions existents a nivell internacional, oferirà idees per dissenyar cursos adaptats a les especificitats culturals i institucionals de cada universitat participant.
Les universitats sòcies del projecte pilotaran i avaluaran la formació amb 80 professionals de la seva institució.

A la web del projecte es difondrà en format lliure l’informe final, així com tots els models formatius.

Els resultats d’aquest procés, que va començar al març de 2016, es donaran a conèixer en una conferència internacional que tindrà lloc a Londres al novembre del 2017 així com en esdeveniments i trobades locals.