El projecte Talent Matching, liderat a Barcelona per CEPS Projectes Socials, busca promoure el desenvolupament d’un currículum formatiu internacional per a la figura del ” Vocational Mentor ” (Mentor d’orientació professional) al si de les indústries culturals i creatives. Es tracta del professional que ajuda a formar i inserir en el mercat a persones que estan cursant qualsevol modalitat de formació professionalitzant en els seus cursos inicials (Formació Professional Específica). Per aconseguir aquest objectiu, es basa en un enfocament de recerca/acció que prima l’experimentació i el diàleg entre diferents organitzacions culturals europees.

Trobareu més informació sobre la recerca i accions a Barcelona aquí.

L’objectiu del projecte és dissenyar, provar i validar un nou programa de formació i estàndards alineats amb l’ ‘Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente’ (EQF-MEC) amb un marc de competències per als Mentors d’orientació professional que donen suport a joves desafavorits en l’educació i la Formació Professional específica en les indústries creatives i culturals a Europa.

L’1 de juliol, els socis van celebrar la seva segona reunió a Rijeka, Croàcia, que recentment ha estat seleccionada com la Capital Europea de la Cultura 2020 (CEC2020). Els representants del projecte es van reunir amb el director en funcions del programa de l’CEC2020 i van explorar com Talent Matching pot ajudar amb les seves aspiracions a augmentar les capacitats en l’àmbit creatiu. Els socis també van explorar els resultats dels seus respectius programes nacionals d’investigació i consideren la forma de desenvolupar el perfil i les competències necessàries per al mentor professional en les arts, que és la propera etapa del projecte.

A la imatge: Els socis de Talent Matching Europa al teatre Filodrammatica a Rijeka.
La propera reunió amb un esdeveniment obert es durà a terme a Barcelona el 3 de Febrer 2017, organitzat per CEPS Projectes Socials. Més informació sobre esdeveniments, i el projecte a través de la seva pàgina web recentment llançat, així les seves xarxes socials.

Aquest projecte de dos anys està co-finançat pel Programa ERASMUS+ KA 2 de la Comissió Europea i es va iniciar al novembre de 2015. Està dirigit per Collage Arts de Londres i serà implementat pels socis en sis països de la UE (Itàlia, Croàcia, Espanya, Macedònia, Regne Unit i Polònia). El projecte posará en pràctica les accions següents a cada país:

(I) recerca: identificar i especificar els factors crítics dels sistemes de Formació Professional
específica a cada país; les rutes d’entrada a les indústries creatives i culturals; les tendències de l’ocupació en els diferents sub-sectors i les professions i qualificacions susceptibles de tenir un impacte sobre el paper dels Mentors d’orientació professional en aquest àmbit, per tal d’avaluar i delinear els continguts necessaris per a l’aprenentatge i la formació posterior;

(Ii) elaborar les especificacions i estàndards per al Mentor d’orientació professional en les industries creatives i culturals (1) per a l’elaboració dels estàndards professionals, i (2) per millorar la provisió de mètodes i enfocaments per fer front a les necessitats i expectatives individuals dels alumnes, tot incorporant el Sistema Europeu de Crèdits per a l’Educació i la Formació Professionals (ECVET);

(Iii) desenvolupament d’eines pràctiques i un currículum per al Mentor d’orientació professional: proporcionar un marc d’aprenentatge combinat (presencial i online) per a Mentors d’orientació professional, que s’apliqui a l’aprenentatge flexible online, on s’hi incloguin seminaris web i formació interactiva i participativa.

(Iv) Crear una plataforma oberta d’aprenentatge online per tal de formar professionals i revolucionar el Desenvolupament Professional Continu proporcionant oportunitats i recursos per als Mentors d’orientació professional a les industries creatives i culturals i alhora proveir d’oportunitats d’ampli abast per compartir experiències d’aprenentatge;

(V) Difondre àmpliament els resultats a nivell local, nacional i de la UE i integrar els productes i resultats en la pràctica de les organitzacions associades i les seves xarxes sectorials en l’EFP, incloses les escoles de formació professional i tècnica, els centres d’educació, i els ocupadors.

Els socis compartiran experiències amb els diferents plans d’estudi i els continguts i les metodologies en relació a :

(A) tècniques acceptades i experiència amb mentors a organitzacions EFP a Europa

(B) visió específica del sector creatiu i cultural amb els ocupadors;

(C) la integració de les noves perspectives traçada des del model ‘marc social i emocional de les capacitats’ (Young Foundation) i l’experiència del projecte Talent Match a Londres

(D) la incorporació d’instruments europeus com el ‘Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente’ (EQF-MEC) i el ECVET a fi de facilitar la mobilitat futura al si de la UE