5466679418_bfefefce73_o
El projecte
MIGOBI és un parternariat format per entitats de 9 països europeus que operen en l’àmbit de la formació professional, de l’educació d’adults i de l’educació superior que volen contribuir a assolir els objectius de l’estratègia EUROPA 2020 gràcies al desenvolupament d’un mòdul d’aprenentatge obert, flexible, interactiu i motivador sobre el desenvolupament i l’experimentació de l’esperit emprenedor. S’adreçarà a espais d’aprenentatge intercultural tot combinant enfocaments emprats en l’educació d’adults (processos oberts, centrats en l’estudiant) i enfocaments utilitzats en l’EFP – Educació i Formació Professional (orientat vers els resultats, eficient). Aquest modul es disenya per facilitar l’intercanvi entre els diferents estudiants al voltant dels seus valors i actituds pel que fa a l’emprenedoria i per animar experiències pràctiques d’emprenedoria

http://migobi.eu/

Líder

• BFI OÖ – Berufsförderungsinstitut Oberösterreich

Núm projecte

Erasmus+ KA 2 | 2014-1-AT01-KA202-001002

Periode

01.10.2014 – 30.09.2016

Socis

• VHS OÖ

• Eurocultura

Aquesta publicació només reflecteix les opinions dels autors i la Comissió no es fa responsable de l’ús que es pugui fer de la informació que conté