[Som La Marina?] Definició i tancament del guió

[Som La Marina?] Definició i tancament del guió

Durant el mes de desembre teníem l’objectiu clar que durant les trobades havíem de definir col·lectivament quines serien les històries a gravar en vídeo durant el trimestre vinent.

Recompilant tots els debats, idees i reflexions que havien sortit fins al moment, cada participant va proposar una possible història a tractar. Triant una temàtica del seu interès, ens ha presentat la història que volia contar, definint els seus protagonistes, espais, temps i acció. D’aquesta manera, vam construir un llistat de possibles històries sobre el barri i la seva gent.

Mitjançant una votació participativa, vam triar 3 històries. Per seleccionar-les vam fer servir criteris com l’interès de la temàtica, la utilitat social pel barri, la coherència entre les històries i l’enfocament en els eixos passat-present-futur-mirades-vivències.

Leave a Comment

Your email address will not be published.