Segona trobada a La Casa del Rellotge – La Marina

Segona trobada a La Casa del Rellotge – La Marina

La Marina és caracteritza per ser un territori ampli, format per petits barris molt variats sorgits de diferents esdeveniments de la ciutat, lligats també a un passat recent industrial. Aquests barris tenen un llarg recorregut associatiu i de participació cultural, però sovint els manca un sentiment d’identitat comuna i una major vinculació de les iniciatives.

Es presenta aquest document per ser discutit en la reunió del dia 1 de juliol on es convoquen entitats de La Marina. Un cop sigui aprovat, serà la base per a la construcció de les activitats de formació entre octubre de 2016 i març de 2017 amb l’objectiu de presentar un producte conjunt final amb caràcter cultural però amb impacte al barri i la seva ciutadania.

En aquesta reunió validem la visió.

La identitat del barri. Orgull de barri, no amaguem els problemes. La Marina reconeix la seva necessitat d’afrontar els problemes. Ensenyar què som i com som a la resta.

S’ha d’incidir en els joves. Definim identitat i urbanisme com a pilars de treball.

La pregunta “què és la marina avui?” ens porta a parlar d’història oral, i de què podem fer per veure el valor del barri.

Ens preguntem perquè no estàn els joves a la reunió.

Volem crear projectes que generin il·lusió col·lectiva. La recuperació d’espais amb activitats al carrer. Això requereix d’elaborar informació i difussió massiva.

Quedem per a la propera reunió el dimecres 29 de juny a les 18:30.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.