Proiectul

dummy-icudProiectul ICUD are ca scop central atragerea atenţiei asupra discriminării şi explorarea unor forme creative de a o combate în mediul online, concentrându-se asupra formelor ascunse de discriminare de asemenea. Proiectul răspunde, aşadar, unei nevoi urgente, mai ales ţinând cont de faptul că nu au existat suficiente studii şi proiecte despre acest fenomen la nivel UE.

Implementat de 6 parteneri (5 organizaţii ce lucrează la nivel grassroots şi o universitate) din 5 ţări membre UE: Belgia, Italia, România, Marea Britanie şi Spania, proiectul vizează crearea unui ghid practic de identificare şi demascare a formelor ascunse de discriminare: a arăta modalităţile prin care poţi deveni un consumator activ de internet (prosumer), care nu rămâne pasiv la conţinutul discriminatoriu, ci dimpotrivă, produce materiale de combatere a unor astfel de comportamente.

Rasismul şi discriminarea nu sunt fenomene noi şi, deşi sunt condamnate la nivel public, sunt adesea tolerate în privat, în mediul online. Aceste fenomente au suferit transformări, trecând de la vizibil la forme latent manifestate în reţelele de socializare atât de populare astăzi. Tinerii, principalii consumatori ai acestor reţele, sunt în mod particular afectaţi şi expuşi la mesaje rasiste şi discriminatorii, circulate pe aceste reţele sub formă de imagini, videoclipuri, comentarii etc. Consumatorii pot fi uşor de indus în eroare, pentru că formele mascate de discriminare sunt prezentate în false “discursuri corecte politic” de genul “Nu sunt rasist, dar…”.

Luând în considerare faptul că aceste reţele de socializare constituie o metodă puternică de învăţare non-formală şi recunoscând faptul că tinerii în special sunt expuşi conţinutului online cu implicaţii rasiste, proiectul este direcţionat către oferirea de suport pentru membri vulnerabili ai comunităţii, care sunt predispuşi la contactul cu atitudini discriminatorii (ex. imigranţi, anumite grupuri etnice şi culturale, tineri aflaţi în pericol de excluziune socială, părinţii şi profesorii lor etc.), cât şi pentru oricine îşi doreşte să lupte cu astfel de comportamente, cum ar fi alte ONG-uri, profesioniştii din media, community manageri, autorităţi locale şi naţionale.

Proiectul va fi desfăşurat pe parcursul a 24 de luni (decembrie 2012 – noiembrie 2014) în 3 etape cumulative, paşi logici pentru a produce, testa şi promova un pachet anti-discriminare, care va fi un instrument integrat, interactiv (produs în 6 limbi – engleză, spaniolă, catalană, franceză, italiană şi română), incluzând constatări ale oamenilor ce lucrează cu tinerii şi ale tinerilor înşişi.

În faza 1 – procesul de încadrare – bazat pe un cadru teoretic şi studii de caz anterioare adunate de organizaţiile partenere, grupuri interdisciplinare locale (profesori, lucrători sociali, traineri de tineret, community manageri) vor dezbate şi vor identifica posibile modalităţi de a combate materialul discriminatoriu în cadrul reţelelor de socializare. Cercetarea va oferi resurse de analizat şi va fi disponibilă pe site-ul proiectului.

Faza 2 – procesul acţiunilor pilot – va oferi contextul potrivit pentru a testa ghidul metodologic dezvoltat în prima fază, incluzând totodată activităţi creative pentru tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 30 de ani, printre care se vor regăsi cei aflaţi în riscul de excluziune socială şi membri marginalizaţi ai comunităţii, expuşi la riscul de a fi discriminaţi, atât online, cât şi faţă în faţă. Participanţii din grupurile pilot vor fi parte a unui program de training-uri, urmate de sesiuni digitale, timp în care îşi vor putea exprima părerile şi reacţiile. În acest mod, proiectul va prezenta vocea celor direct afectaţi şi va integra opiniile lor în instrumentele practice constituite pentru acţiuni anti-discriminare.

Faza 3 – procesul de comunicare şi diseminare – include evenimente de diseminare locală şi o conferinţă europeană în Barcelona (13 şi 14 martie 2014), pentru a promova proiectul şi rezultatele sale, prezentare sub forma unui pachet anti-discriminare concret, ce oferă un model nou şi creativ prin care cei vulnerabili pot demasca discriminarea din mediul online şi pot lua măsuri de combatere a rasismului în cadrul reţelelor de socializare.