Socis

logoceps
 

CEPS Projectes Socials

El soci principal, CEPS Projectes Socials (Barcelona), duu a terme projectes socials, culturals i educatius de caràcter innovador. Compta amb un important saber fer en l’execució de projectes culturals digitals, la capacitació i el desenvolupament de material educatiu, i ha desenvolupat amb èxit la gestió de diversos projectes de la UE.
La missió de CEPS Projectes Socials és facilitar a les persones l’accés al capital social i cultural d’una comunitat a través del seu empoderament, del foment de la cohesió i de la inclusió social i la lluita contra les desigualtats socials.

+ info: www.asceps.org
Contact: info@asceps.org
Juan Pedregosa (Director) jj@e-itd.com
Gigi Guizzo (Project Manager) gigi@asceps.org

cies
 

CIES – Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo

El soci italià CIES-Centre de Desenvolupament de l’Educació i la Informació – és una organització no governamental reconeguda pel Ministeri italià d’Afers Exteriors i per la Comissió Europea com a una organització qualificada per a operar en l’àmbit de la cooperació internacional amb els països del Sud Global, en l’àmbit de l’educació per a la ciutadania global i en el de la sensibilització a Europa i a Itàlia. CIES es dedica a projectes relacionats amb els migrants, les dones, els nens i els joves en situacions de marginació i d’inseguretat socioeconòmica.

+info: www.cies.it
Contacte: cies@cies.it
Silvia Di Laurenzi (Head of Training and Education Division) s.dilaurenzi@cies.it
Laura Bernardi (Local Coordinator): l.bernardi@cies.it

collage
 

Collage Arts

Durant més de 25 anys, Collage Arts ha creat oportunitats per a incrementar la participació de tota la comunitat en les arts i les indústries creatives a través de: Una sèrie de programes innovadors de formació (dissenyats per a ajudar a grups exclosos per tal de tornar a comprometre’s amb l’aprenentatge i accedir així a la formació professional i a l’ocupació), serveis de suport per l’emprenedoria, instal·lacions i recursos. A partir de dos edificis abandonats i no utilitzables, Collage Arts ha desenvolupat una comunitat de més de 200 artistes i empreses creatives, amb seu al centre del barri cultural Wood Green. Collage Arts ha apostat en aquest context per la creació d’un centre vibrant de les indústries creatives en el que gent de tots els estrats socials hi puguin participar, i que avui és el seu centre ‘The Chocolat Factory’.

+info: www.collage-arts.org
Contacte: info@collage-arts.org
Manoj Ambasna (Executive Director) manoj@collage-arts.org
Preeti Dasgupta (Deputy Director) preeti@collage-arts.org
pact

 

PACT Foundation

L’Associació per l’Acció Comunitària i Transformació contribueix al desenvolupament sostenible de la comunitat mitjançant el foment, el manteniment i la promoció d’iniciatives locals i regionals i la responsabilitat social (a nivell individual, organitzacional i institucional).
PACT treballa a les àrees rurals i en nuclis urbans petits del sud de Romania, per tal de crear les estructures de la societat civil (organitzacions comunitàries) i ajudar-les a ser actives, eficients i conegudes a la seva regió. Té coneixements en el desenvolupament participatiu de la comunitat dins de les comunitats ètniques mixtes i ha desenvolupat diversos projectes relacionats amb el diàleg intercultural, la ciutadania activa, l’educació cívica, les necessitats de participació i avaluació dels recursos, etc.
Per tant, els programes i projectes de PACT estan dirigits a la identificació de les persones proactives de les petites comunitats del sud de Romania per tal de donar-les-hi suport amb recursos, capacitacions i una petita subvenció per al desenvolupament de projectes rellevants per a les seves comunitats.

+ info: www.fundatiapact.ro
Contact: office@fundatiapact.ro
Georgiana Cune (Project Coordinator) georgiana@fundatiapact.ro
Alice Teodorescu (Local Research Coordinator) alice@fundatiapact.ro

pls

 

PLS – Pour la Solidarité

Pour la Solidarité (PLS) és una organització europea no governamental internacional amb seu a Brussel·les, constituïda com un Think Tank. Proporciona informació i suport als ciutadans europeus, a les organitzacions econòmiques i socials i a les institucions públiques en el marc de 5 línies de treball: assumptes socials, economia social, ciutadania, diversitat (inclosa la Responsabilitat Social Corporativa) i desenvolupament sostenible.

+ info: www.pourlasolidarite.eu
Contacte: info@pourlasolidarite.eu
Denis Stokkink (President) denis.stokkink@pourlasolidarite.eu
Céline Brandeleer (Project Manager) celine.brandeleer@pourlasolidarite.eu

rovira

 

University Rovira i Virgili

La base acadèmica i la metodologia del projecte ICUD està liderada pel grup d’investigació Anàlisi Social i Organitzativa (ASO) de la Unitat de Sociologia de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, Espanya). ASO es centra en l’anàlisi de les ciències socials i en la recerca des d’una perspectiva interdisciplinària en dos camps principals: Els fenòmens d’organització i els assumptes socials.

+info: http://www.analisisocial.org/ and http://www.urv.cat/
Contacte: David Dueñas i Cid (Research Coordinator) david.duenas@urv.cat
Dr. Ángel Belzunegui Eraso (Director) angel.belzunegui@urv.cat