Metodologia

dummy-icud El projecte ICUD aplica una metodologia combinada de recerca acadèmica, investigació de camp, sessions pilot de formació, difusió creativa i accions de comunicació. L’objectiu d’aquest enfocament multidisciplinari és involucrar i convidar a persones de diferents àmbits, i produir una àmplia gamma de productes i material que pugui ser utilitzats per qualsevol persona que accedeixi a la pàgina web del projecte ICUD.

La pàgina The Food for thought page, conté l’arxiu de material rellevant trobat en línia durant  la investigació dels problemes que envolten la discriminació digital. Les referències i enllaços en el mateix estan classificades dins de les categories que semblaven pertinents en el moment d’arxivar, però són de cap manera constrictives o exclusius. La pàgina i les categories han de proporcionar “material de reflexió”, així com ser una font de referències a utilitzar en activitats educatives o de recerca.

La investigació és guiat pel grup de recerca Anàlisi Social i Organitzativa (ASO) a la Unitat de Sociologia de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona, Espanya), que defineix el marc teòric i proporciona les bases acadèmiques per als socis del projecte, que en cinc països de la UE porten a terme la recerca en línia, amb grups interdisciplinaris (persones de diferents àmbits de la vida), en les sessions pilot de formació, en el seu lloc de treball i amb la família, per tal de recollir la més àmplia selecció de temes i exemples sobre la discriminació digital.

El projecte es durà a terme durant 24 mesos (de desembre 2012 a novembre 2014) en tres fases acumulatives, passos lògics per produir, provar i compartir un anti-discriminació-pack, que serà una eina integrada i interactiva (en 6 idiomes: EN , SP, CA, FR, IT, RO) que inclourà reflexions de les persones que treballen amb joves i dels mateixos joves.

Fase 1 – el procés d’elaboració – basat en un marc teòric previ i en estudis de casos recollits per les organitzacions sòcies del projecte i per grups locals interdisciplinars (mestres, treballadors socials, instructors de joves, gestors comunitaris), per discutir i proposar possibles formes d’actuar en la lluita contra el material discriminatori a les xarxes socials. La investigació proporcionarà recursos per a l’anàlisi i estarà disponible a la pàgina web del projecte.

Fase 2 – el procés de les activitats pilot – servirà per provar la guia metodològica prèviament compilada i inclourà activitats creatives i d’empoderament amb joves d’entre 15 i 30 anys, així com amb persones en risc d’exclusió social i amb membres de comunitats marginades que tenen més probabilitats d’estar exposades a discriminació, ja sigui en línia o en la vida real. Els participants dels grups pilots rebran formació acompanyada per sessions digitals, durant les quals podran expressar els seus pensaments i reaccions. D’aquesta manera el projecte donarà veu als principals afectats, els quals integraran les seves idees en eines pràctiques dissenyades per dur a terme accions positives.

Fase 3 – el procés de comunicació i difusió – suposarà esdeveniments locals de difusió i una conferència europea a Barcelona (13 i 14 de març de 2014) per promoure el projecte i els seus resultats, compilats en un pràctic anti-discriminació-pack, que proporcionarà un innovador model de com els més vulnerables poden revelar la discriminació a Internet i com es pot començar a actuar-hi en contra a les xarxes socials.