El Projecte

dummy-icudEl projecte ICUD busca conscienciar usuaris i explorar formes innovadores i creatives en la lluita contra la discriminació en línia, prestant atenció a les seves manifestacions ocultes. El projecte respon a una necessitat urgent, ja que fins ara no hi ha hagut prou investigació i projectes sobre el fenomen a nivell europeu.

Implementat per 6 socis del projecte (cinc organitzacions de base i una universitat) de cinc països de la UE: Bèlgica, Itàlia, Romania, Regne Unit i Espanya, el projecte té com a objectiu proporcionar una guia pràctica sobre com donar a conèixer les pràctiques discriminatòries emmascarades: mostrar un camí per tal de ser usuaris creatius a Internet, “prosumidors” que no només “consumeixen continguts discriminatoris” passivament, sinó que produeixen contingut activament per tal de contrarestar aquestes conductes.

El racisme i la discriminació no són fenòmens nous i, tot i que són condemnats públicament, sovint es toleren en privat en contextos en línia. Han patit una transformació important de les formes més latents i es manifesten en els populars llocs de xarxes socials. Els joves, principals usuaris d’aquests espais, es troben especialment exposats als missatges racistes i discriminatoris que, en forma d’imatges, vídeos, comentaris, circulen per les xarxes socials. Els usuaris poden ser fàcilment influenciats ja que les formes de discriminació encobertes estan ocultes en falsos “discursos políticament correctes”, com “jo no sóc racista, però” …

Tenint en compte que les xarxes socials constitueixen una poderosa eina d’aprenentatge no formal, i reconeixent com sobretot els joves són desafiats amb continguts racistes, aquest projecte està dirigit a proporcionar orientació als membres vulnerables de la comunitat que són més propensos a patir discriminació: migrants, certs grups ètnics i culturals, joves en risc d’exclusió social, els seus pares i educadors, i a tots aquells agents disposats a actuar en contra d’aquestes conductes, com ara les ONG, els proveïdors de contingut multimèdia, gestors comunitaris, autoritats locals i nacionals.

El projecte es durà a terme durant 24 mesos (de desembre 2012 a novembre 2014) en tres fases acumulatives, passos lògics per produir, provar i compartir un anti-discriminació-pack, que serà una eina integrada i interactiva (en 6 idiomes: EN , SP, CA, FR, IT, RO) que inclourà reflexions de les persones que treballen amb joves i dels mateixos joves.

Fase 1 – el procés d’elaboració – basat en un marc teòric previ i en estudis de casos recollits per les organitzacions sòcies del projecte i per grups locals interdisciplinars (mestres, treballadors socials, instructors de joves, gestors comunitaris), per discutir i proposar possibles formes d’actuar en la lluita contra el material discriminatori a les xarxes socials. La investigació proporcionarà recursos per a l’anàlisi i estarà disponible a la pàgina web del projecte.

Fase 2 – el procés de les activitats pilot – servirà per provar la guia metodològica prèviament compilada i inclourà activitats creatives i d’empoderament amb joves d’entre 15 i 30 anys, així com amb persones en risc d’exclusió social i amb membres de comunitats marginades que tenen més probabilitats d’estar exposades a discriminació, ja sigui en línia o en la vida real. Els participants dels grups pilots rebran formació acompanyada per sessions digitals, durant les quals podran expressar els seus pensaments i reaccions. D’aquesta manera el projecte donarà veu als principals afectats, els quals integraran les seves idees en eines pràctiques dissenyades per dur a terme accions positives.

Fase 3 – el procés de comunicació i difusió – suposarà esdeveniments locals de difusió i una conferència europea a Barcelona (13 i 14 de març de 2014) per promoure el projecte i els seus resultats, compilats en un pràctic anti-discriminació-pack, que proporcionarà un innovador model de com els més vulnerables poden revelar la discriminació a Internet i com es pot començar a actuar-hi en contra a les xarxes socials.