NL #CARVEDaphne – Μάρτιος 2016

Το 2016, ας ενισχύσουμε την ισότητα των φύλων!

Όπως κάθε χρόνο από το 1977, έτσι και φέτος, στις 8 Μαρτίου, γιορτάστηκε η Διεθνής Ημέρα για τα Δικαιώματα των Γυναικών, ως υπενθύμιση των επιτευγμάτων που έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα και ως έκκληση για την ισότητα των φύλων σε κάθε επίπεδο.

Αξιόλογη πρόοδος έχει υπάρξει κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών: περισσότερα κορίτσια έχουν πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (πηγή 1), η μητρική θνησιμότητα έχει μειωθεί σημαντικά (πηγή 2), οι γυναίκες καταλαμβάνουν περισσότερες ηγετικές θέσεις στην πολιτική και άλλους τομείς (πηγή 3, πηγή 4), η νομοθεσία προστατεύει ολοένα και περισσότερες από την έμφυλη βία… Ωστόσο, η πρόοδος έχει επιβραδυνθεί ή ακόμη και μειωθεί σε πολλές περιπτώσεις: απλά σκεφτείτε το δυσανάλογο αντίκτυπο των μέτρων λιτότητας στα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (πηγή 5), τις συνεχείς βολές κατά των δικαιωμάτων τους στην αναπαραγωγή και τη σεξουαλικότητα (πηγή 6) και τις ειδικές μορφές έμφυλης βίας που υφίστανται οι γυναίκες που αναζητούν καταφύγιο στην Ευρώπη (πηγή 7).

Το 2016, έχει φτάσει η ώρα πια όλες οι κυβερνήσεις να αναλάβουν μια ισχυρή δέσμευση για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών, που να συνοδεύεται από συγκεκριμένα μέτρα, νόμους, πολιτικές, σχέδια δράσης και γενναιόδωρες επενδύσεις ώστε η ισότητα να αποτελεί πια πραγματικότητα για όλες τις γυναίκες οποιασδήποτε ηλικίας. Αποδεχόμενοι την παρούσα πρόσκληση, πολλοί πολιτικοί ηγέτες, περιφερειακές οργανώσεις, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και του ιδιωτικού τομέα πήραν θέση για την προώθηση της ισότητας των φύλων (πηγή 8).

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεών του για την προώθηση της ισότητας των φύλων, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Thorbjørn Jagland, υπογράμμισε το γεγονός ότι η έμφυλη βία είναι μια άμεση συνέπεια της ανισότητας. Υπενθύμισε επίσης την ύπαρξη της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης (Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας), η οποία «ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των γυναικών από κάθε μορφή βίας, καθώς και την πρόληψη, την ποινική δίωξη και την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας» (πηγή 9).

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, μεταξύ άλλων, θέτει πρότυπα για ολοκληρωμένα μέτρα υπέρ της πρόληψης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για «έναν από τους πιο κρίσιμους κοινωνικούς μηχανισμούς με τους οποίους οι γυναίκες υποβιβάζονται σε σχέση με τους άνδρες» (προοίμιο). Η Σύμβαση αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για τη ριζική αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, την αποτροπή της, την υποστήριξη των θυμάτων και τη δίωξη των θυτών. Τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2014 με την υπογραφή 39 χωρών. Έχει επικυρωθεί μόνο από 12 χώρες μέχρι στιγμής, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα για να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της. Στις 4 Μαρτίου 2016 ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις πολλών ΜΚΟ, όπως το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την επικύρωσή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση!

Το CSR Hellas, από κοινού με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου CARVE, υποστηρίζει σθεναρά τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της εφαρμογής της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Πιστεύουμε ότι το έργο μας συμβάλλει στο παγκόσμιο κίνημα προς την εξάλειψη της έμφυλης βίας και στην προσπάθεια η ισότητα των φύλων να γίνει πραγματικότητα. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η συμμετοχή των επιχειρήσεων σε αυτόν τον αγώνα θα συμβάλει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης γύρω από το εν λόγω ζήτημα και θα παρέχει σε γυναίκες που υπήρξαν θύματα βίας περισσότερα εργαλεία και υποστήριξη για να ανακάμψουν. Οι οκτώ εταίροι του έργου διενεργήσαμε εθνικές πρωτογενείς και δευτερογενείς έρευνες σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες, με συνεντεύξεις εκπροσώπων από τον ιδιωτικό, δημόσιο και «κοινωνικό» τομέα (ΜΚΟ, αυτό-οργανώσεις, εθελοντικά σχήματα κ.ά.) ενώ οργανώθηκαν σεμινάρια ανοικτά στην κοινωνία των πολιτών. Φιλοδοξία μας είναι να προωθηθεί η συμμετοχή των επιχειρήσεων στον αγώνα κατά της έμφυλης βίας, παρέχοντάς εργαλεία ώστε τα θύματα και οι οικογένειές τους να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες αλλά και προς την πρόληψη του φαινομένου. Το διετές αυτό έργο συγχρηματοδοτείται από τη «Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης: πρόγραμμα Δάφνη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Στο πλαίσιο του έργου, πραγματοποιούνται επίσης ενημερωτικά εργαστήρια, που ήδη έχουν διοργανωθεί στη Βουλγαρία, την Ισπανία, τη Γαλλία και το Βέλγιο ενώ στην Ελλάδα πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 4 Απριλίου 2016 (ΣΕΒ, Ξενοφώντος 5 @13.30-17.00 – η ατζέντα θα αναρτηθεί στη σελίδα του έργου). Οι εκδηλώσεις αυτές χρησιμεύουν στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εθνικών ερευνών και στην έναρξη ενός δημόσιου διαλόγου. Τα συμπεράσματα τόσο των εθνικών ερευνών (εθνικές εκθέσεις) όσο και των εργαστηρίων θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για την κατάρτιση ενός Ευρωπαϊκού Οδηγού Καλών Πρακτικών για τις επιχειρήσεις ώστε να αποκτήσουν μια πληρέστερη εικόνα της κατάστασης όσον αφορά την ενδοοικογενειακή βία στην Ευρώπη, αλλά και για να γνωρίσουν καλύτερους τρόπους για να βοηθήσουν τα θύματα. Ο Οδηγός θα κυκλοφορήσει κατά τη διάρκεια μιας Ευρωπαϊκής Διάσκεψης στις Βρυξέλλες, στις 16 Ιουνίου 2016.

Εικόνα: https://www.flickr.com/photos/kylaborg/11313144106/