Egalité Murale

NL #CARVEDaphne – Σεπτέμβριος 2016

Η αρχή της αλλαγής

Το έργο CARVE σύντομα θα κλείσει δύο χρόνια ζωής. Όταν, το Δεκέμβριο του 2014, ξεκινούσε, λίγοι γνώριζαν το σημαντικό ρόλο που οι επιχειρήσεις μπορούν να παίξουν για να μπει ένα τέλος στην έμφυλη βία.

Εκτός από την Ισπανία, όπου οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες δια νόμου να υποστηρίξουν γυναίκες που βρίσκονται αντιμέτωπες με καταστάσεις βίας και ίσως σπανιότερα σε περιπτώσεις ευαισθητοποιημένων επιχειρήσεων σε άλλες χώρες, η πλειονότητα πολιτικών, ΜΚΟ και εκπροσώπων εταιρειών και σωματείων δεν είχε ιδέα του πόσο χρήσιμη και πραγματιστική μπορεί να είναι η εμπλοκή των επιχειρήσεων. Παρά την έλλειψη μαζικής δράσης, ωστόσο, είναι γνωστό ότι οι επιχειρήσεις επηρεάζονται από τις συνέπειες της έμφυλης βίας και εκτός εργασιακού χώρου: 83% των γυναικών που αποτελούν θύματα βίας δηλώνουν ότι υποφέρουν από τραύματα που επηρεάζουν την ικανότητά τους να εργαστούν (πηγή 1). Επίσης, 75% των δραστών πάσχουν από έλλειψη συγκέντρωσης η οποία μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα στο χώρο εργασίας (πηγή 2). Οι συνέπειες αυτές, σε συνδυασμό με αυξημένη καταγραφή απουσιών, έχουν άμεση επιρροή στην παραγωγικότητα των εταιρειών. Σε αντίθεση όμως με τη γενικότερη κοινή αντίληψη, οι επιχειρήσεις μπορούν να προλάβουν φαινόμενα βίας, να υποστηρίξουν τα θύματα και να εντοπίσουν τους δράστες.

Η παραδοχή αυτή άλλωστε, σε συνδυασμό με το πάθος να βελτιώσουμε την κατάσταση, ήταν τα στοιχεία που μας οδήγησαν να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε το έργο CARVE. Είμαστε πεπεισμένοι ότι παρέχοντας στις επιχειρήσεις τα κατάλληλα εργαλεία και πληροφορίες ώστε να δράσουν κατά της έμφυλης βίας, μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά.

Κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ετών, συναντήσαμε πολλούς εκπροσώπους διαφόρων ενδιαφερομένων μερών, οι οποίοι μας μίλησαν για το τι πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει, ποια εμπόδια αντιμετωπίζουν οι ίδιοι ή πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα για τις επιχειρήσεις να υποστηρίξουν αποτελεσματικά κάποιο θύμα ή/και να αποτρέψουν κάποιον πιθανό δράστη. Η εμπειρία τους υπήρξε πηγή έμπνευσης, καθώς και πρώτη ύλη για τη συγγραφή των εθνικών εκθέσεων της κατάστασης σε Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα και Ισπανία, μαζί με πρωτοποριακές πρακτικές που εφαρμόζονται σε κάθε μία από αυτές τις χώρες. Σειρά είχε η διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, με σκοπό να μοιραστούμε τα ευρήματα, να ανοίξει ο διάλογος και να εμβαθύνουμε την έρευνά μας. Το υλικό που συλλέξαμε μετουσιώθηκε τελικά σε έναν ευρωπαϊκό οδηγό καλών πρακτικών, ο οποίος σχεδιάστηκε ως ενημερωτικό και πρακτικό εργαλείο που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αναλάβουν δράση ενάντια στην έμφυλη βία εκτός εργασιακού χώρου.

Επόμενο βήμα είναι η διάδοση των αποτελεσμάτων της δουλειάς μας, με τη διοργάνωση εκδηλώσεων στις χώρες του έργου (στην Ελλάδα, πρόκειται να πραγματοποιηθεί ενημερωτικό εργαστήριο στην Αθήνα, στις 26 Σεπτεμβρίου 12.00-16.00).

Τα δύο αυτά χρόνια ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα και απαραίτητα για να σπείρουμε τους σπόρους της αλλαγής. Πιστεύουμε ότι τα εργαλεία και οι πληροφορίες που συλλέξαμε και δημιουργήσαμε θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά για την εμπλοκή περισσότερων δρώντων στον αγώνα κατά της έμφυλης βίας. Είναι μόνο η αρχή!