NL #CARVEDaphne – Απριλίου 2016

Συνέδριο CARVE: για να μπει ένα τέλος στην έμφυλη βία!

«Καμία επιχείρηση ή χώρα δεν μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της εάν ο γυναικείος πληθυσμός της δεν καταφέρει να αξιοποιήσει πλήρως τις δικές του δυνατότητες», όπως λέει η Sheryl Sandberg, Chief Operating Officer του Facebook και ιδρυτής της LeanIn.Org (πηγή 1).

Πράγματι, η ισότητα των φύλων δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε πολιτικό επίπεδο. Θα γίνει πραγματικότητα χάρη στις ενέργειες όλων: κρατών, ΜΚΟ, επιχειρήσεων και ατόμων. Όλοι μας άλλωστε, καθημερινά, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, λειτουργούμε υπέρ ή κατά της ισότητας των φύλων.

Προκειμένου η θέση της γυναίκας να ενισχυθεί και να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων, είναι απαραίτητο να εξαλειφθεί μία από τις βαθύτερες αιτίες και εκφράσεις της ανισότητας: η έμφυλη βία. Όσο γυναίκες κακοποιούνται ακριβώς επειδή είναι γυναίκες, ισότητα δεν μπορεί να υπάρξει. Ως εκ τούτου, η αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών είναι ένα ζήτημα που αφορά την κοινωνία στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων.

Το έργο CARVE (Companies Against Gender Violence) προσβλέπει στη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην καταπολέμηση τέτοιων φαινομένων, μέσω της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησής τους για το θέμα, καθώς και με τα κατάλληλα εργαλεία για αυτόν το σκοπό. Τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών που διενεργήθηκαν σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα και Ισπανία) χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση ενός οδηγού ώστε οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν περιστατικά έμφυλης βίας που συμβαίνουν εκτός του χώρου εργασίας.

Είναι πλέον καιρός να δοθεί το έναυσμα για συζήτηση σχετικά με αυτό το κρίσιμο θέμα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με αυτόν το σκοπό, διοργανώνεται διεθνές συνέδριο με θέμα «Οι Επιχειρήσεις στον αγώνα για την Κοινωνική Αλλαγή: Καταπολέμηση της έμφυλης βίας» που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, στις 16 Ιουνίου 2016.

Το συνέδριο πρόκειται να συγκεντρώσει προσωπικότητες από όλη την Ευρώπη μαζί με εκπροσώπους επιχειρήσεων, ΜΚΟ, συνδικάτων και θεσμικών οργάνων της ΕΕ, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στη συζήτηση. Μεταξύ αυτών: η βελγική ΜΚΟ Garance, το Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών (European Women’s Lobby), καθώς και η εταιρεία Kering. Από ελληνικής πλευράς θα μιλήσει η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας & Ισότητας του Δήμου Αθηναίων, κυρία Μαρία Στρατηγάκη.

Αυτό το συνέδριο θα είναι μια μοναδική ευκαιρία να διαδοθούν δεδομένα και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την έμφυλη βία στην Ευρώπη και τις επιπτώσεις της στο χώρο εργασίας, καθώς και παραδείγματα καλών και καινοτόμων πρακτικών όπως περιγράφονται στον οδηγό που ετοιμάζεται· θα είναι επίσης μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειριών, συζήτηση και δικτύωση.

Λάβετε μέρος: δηλώστε συμμετοχή!

Το έργο CARVE, ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2014 και συγχρηματοδοτείται από τη «Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης: πρόγραμμα Δάφνη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα της βίας κατά των γυναικών (εκτός εργασιακού χώρου) και την ανάγκη δέσμευσης των επιχειρήσεων στον αγώνα για την εξάλειψή της. Για να γίνει αυτό, διεξήχθη έρευνα στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ισπανία, ενώ καταρτίστηκαν πέντε εθνικές εκθέσεις, που συνοψίζουν τα αποτελέσματα. Ακόμη, διοργανώθηκαν ενημερωτικά εργαστήρια, κατά τα οποία ήδη ξεκίνησε ανοιχτός διάλογος γύρω από το ζήτημα. Όλη αυτή η δουλειά βοήθησε στον προσδιορισμό βασικών αναγκών των επιχειρήσεων και των γυναικών που έρχονται αντιμέτωπες με την έμφυλη βία. Ο οδηγός που βρίσκεται στο στάδιο οριστικοποίησης συνοψίζει όλη αυτή την έρευνα και στοχεύει να αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα το θέμα και να το αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά.

Εικόνα: “Stop violence against women”, Chris West, 9/12/2014