CARVE guides

NL #CARVEDaphne – Ιούλιος 2016

Οι επιχειρήσεις μάχονται για την κοινωνική αλλαγή: Καταπολεμώντας την έμφυλη βία

Εάν το επαναλάβουμε αρκετές φορές, ίσως και να το συνειδητοποιήσουμε: μία στις τρεις γυναίκες αποτελεί ή θα αποτελέσει θύμα σωματικής ή/και σεξουαλικής βίας από την ηλικία των δεκαπέντε (πηγή 1). «Αυτό στατιστικά σημαίνει ότι καθένας από εμάς, ανεξάρτητα από κοινωνική τάξη, πολιτιστικό υπόβαθρο ή εθνικότητα, περιβάλλεται από θύματα αυτής της μάστιγας» (François-Henri Pinault, πρόεδρος του Corporate Kering Foundation). Σημαίνει, επίσης, ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις -αν όχι όλες- απασχολούν τουλάχιστον ένα θύμα ή δράστη. Για το λόγο αυτόν, πολλά είναι τα κίνητρα για τις εταιρείες για να πάρουν θέση κατά της έμφυλης βίας: η αίσθηση της ηθικής και καθήκοντος του πολίτη, η επιθυμία να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι, καθώς και να περιορίσουν τις οικονομικές απώλειες που συνδέονται με τέτοια φαινόμενα (πηγή 2). Ωστόσο, η έλλειψη ενημέρωσης, εργαλείων και πόρων, συχνά περιορίζει την ικανότητά των επιχειρήσεων να υποστηρίξουν τα θύματα, να εντοπίσουν τους θύτες και τελικά να αντιμετωπίσουν τη βία κατά των γυναικών


CARVE guides

Βασικό στόχο του έργου CARVE αποτελεί η βελτίωση αυτής της κατάστασης, παρέχοντας στις εταιρείες πρακτικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και εκτός αυτού.

Στις 16 Ιουνίου 2016, κατά τις εργασίες του συνεδρίου του έργου, με θέμα «Οι Επιχειρήσεις στον αγώνα για την Κοινωνική Αλλαγή: Καταπολέμηση της έμφυλης βίας», συναντήθηκε ένα ευρύ φάσμα σημαντικών προσωπικοτήτων -εκπροσώπων της ΕΕ, ενδιαφερόμενους από ΜΚΟ, συνδικάτα και εταιρείες- για να συζητήσουν το θέμα της βίας κατά των γυναικών εκτός του χώρου εργασίας.

Με την ευκαιρία αυτή, παρουσιάστηκε και ο «Ευρωπαϊκός οδηγός καλών πρακτικών: οι επιχειρήσεις στον αγώνα κατά της έμφυλης βίας», ένα πρακτικό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί προκειμένου να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση της βίας. Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ σε έξι γλώσσες, μαζί με ένα χρήσιμο πόστερ που συνοψίζει τα «πέντε στάδια για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών», καθώς και βασικά στοιχεία για το θέμα, που θα μπορούσατε να αναρτήσετε σε εμφανή σημεία στον εργασιακό σας χώρο, ως πρώτο στάδιο ενημέρωσης.


CARVE key facts

Ποικίλες ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις δόθηκαν εκείνη την ημέρα: από την έρευνα που αφορά το οικονομικό κόστος της έμφυλης βίας, σε πρακτικές λύσεις που έχουν σχεδιαστεί από εταιρείες, δημόσιους οργανισμούς ή οργανώσεις γυναικών. Επιπλέον, προκειμένου να προκύψει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τη σημασία που έχει η ανάληψη δράσης από επιχειρήσεις, στην εκδήλωση, υπογραμμίστηκε το ευρύ φάσμα των δυνατοτήτων που οι τελευταίες έχουν στη διάθεσή τους για να συμβάλουν στην κοινωνική αλλαγή.


CARVE conference

Το συνέδριο αποτέλεσε επίσης και μια μοναδική ευκαιρία δικτύωσης μεταξύ των πολλών ενδιαφερόμενων μερών που συμμετείχαν στην εκδήλωση: πράγματι, αν οι εταιρείες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, το συνέδριο επικεντρώθηκε στην ανάγκη να οικοδομηθούν υγιή περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων ενώσεων και δημόσιων υπηρεσιών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων. Σε γενικές γραμμές, η ανάγκη για μια ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση τονίστηκε από τους ομιλητές, οι οποίοι υπογράμμισαν την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα στερεότυπα, που πλαισιώνουν τα φύλα, ο σεξισμός και η λιτότητα, ως βασικές αιτίες για τη γένεση της έμφυλης βίας.


CARVE Full Room

Αυτή το ευρωπαϊκό συνέδριο αποτελεί το αποκορύφωμα δύο χρόνων έρευνας, συνεντεύξεων, σεμιναρίων και κατάρτισης ενός οδηγού, ενώ ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει σημείο εκκίνησης για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα, η οποία με τη σειρά της θα οδηγήσει σε περισσότερες πρωτοβουλίες, για την αντιμετώπισή του, οι οποίες θα περιλαμβάνουν την κοινωνία ως σύνολο. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από τη «Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης: πρόγραμμα Δάφνη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι εταίροι που εκπροσωπούν πέντε ευρωπαϊκές χώρες διοργανώνουν εκδηλώσεις ενημέρωσης στις οποίες αξίζει να συμμετέχετε::
– Βέλγιο: 16 Ιουνίου 2016, Βρυξέλλες
– Γαλλία: 4 Ιουλίου 2016, Παρίσι
– Ισπανία: 15 Σεπτεμβρίου 2016, Βαρκελώνη
– Βουλγαρία: 19 Σεπτεμβρίου 2016, Σόφια
– Ελλάδα: αναμένεται επιβεβαίωση

Μην τις χάσετε: δηλώστε συμμετοχή!

Σας ευχόμαστε ένα όμορφο καλοκαίρι, ελπίζοντας ότι θα φέρει την έμπνευση, τη δύναμη και τη φαντασία για να δημιουργήσουμε μια κοινωνία απαλλαγμένη από την έμφυλη βία! Θα σας δούμε το Σεπτέμβριο για τη διάδοση πληροφοριών, εργαλείων και υποστήριξης για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών από το χώρο εργασίας.


CARVE People