Banner BG

Защо бизнесът е засегнат от темата насилие, основано на пола?

Паралелно изследване в Белгия, България, Гърция, Испания и Франция бе представено на Европейската конференция в Брюксел, по проект CARVE «Бизнесът за социална промяна: да спрем насилието, основано на пола”,която се фокусира върху ролята на европейските компании в превенцията на насилието, основано на пола. Данните сочат, че една от всека три жени е била жертва на подобно насилие поне веднъж в живота си. Тъй като голяма част от времето на работещите жени преминава на работното им място, е добре погледът да се обърне и към ролята и ангажираността на бизнеса в подкрепа на жените, жертви на насилие, извън работното им място. Повече за конференцията и дискутираните теми, можете да научите от интервюто на Роза Димова (Центъра за изследвания и политики за жените – българският партньор по проекта) пред програма Хоризонт на Българско национално радио.

Banner BG