16 ДНИ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО НАД ЖЕНИ

На 25 ноември започна ежегодната Международна кампания срещу насилието над жени , която ще продължи до 10 декември 2015 година. Тази година Фондация «Център за изследвания и политики за жените» отново обръща поглед към тема, която до сега не е дискутирана достатъчно, нито в Европа, нито у нас – ролята на бизнеса за превенция, подкрепа и подпомагане на пострадалите от насилие, основано на пола.  Като партньор в двугодишния международния проект CARVE «Компаниите срещу насилието, основано на пола»,финансиран от програма ДАФНЕ III на ЕК, Център за изследвания и политики за жените осъществи проучване за информираността, нагласите и практиките за превенция и защита на служителките от насилие, основано на пола, извън работното им място, проведено в България сред компании, НПО, социални партньори и бизнес асоциациипрез 2015 година. Вижте  инфографиката на проучването.

+info http://www.cwsp.bg/