10 града се включиха в кампанията срещу домашното насилие «Разруши мълчанието»

Introduction: Националната асоциация на общинските служители в България провежда от няколко месеца национална кампания „Разруши мълчанието». Иновативният начин, чрез изкуство от деца да се противопоставим на насилието, привлече вниманието и ентусиазма на ученици и родители от цялата страна. Оригинални надписи на български и на английски език, рисунки и апликации върху тениски, образуваха цветна палитра, която посещава всички градове по проекта. Целта на инициативата е превенция и намаляване на домашното насилие и насилието, основано на пола, чрез повишаване на информираността и знанието сред децата в различни населени места у нас. Националната кампания включва градовете София, Стара Загора, Сливен, Плевен, Търговище, Мездра, Козлодуй, Панагюрище, Гоце Делчев и Неделино, които я подкрепиха по места и са част от проекта.

+info: external link

Break the silence