Ратифицирането на Истанбулската конвенция ще защити правата и на децата, жертви на насилие

С призив за незабавно ратифициране на Истанбулската конвенция, Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола”- най-голямата национална мрежа от неправителствени организации, работещи в тази сфера, стартира ежегодното си участие в световната 16-дневна кампания на ООН срещу насилието над жени. Кампанията започва на 25 ноември – Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените и завършва на 10 декември – Международния ден на правата на човека.Фондация «Български център за джендър изследвания», като част от Алианса, участва активно в кампанията.

+info: link

Image