Намаляване на скритото домашно насилие чрез въвеждане на мобилни и гъвкави услуги в област Варна и област Добрич

Introduction: Домашното насилие е широко мащабно обществено явление, чието противодействие изисква комплексни и добре координирани действия от страна на институции и НПО и доставчици на социални услуги. Сред основните проблеми, пред които се изправят НПО действащи в областта на превенцията и защитата от домашно насилие е липсата на подходящи социални услуги в много населени места в страната. Проект „Намаляване на скритото домашно насилие чрез въвеждане на мобилни и гъвкави услуги в област Варна и област Добрич”, финансиран по мярка 4 на Програма BG 12 „Домашно насилие и насилие основано на полов признак” в рамките на НФМ 2009-2014 (който се изпълнява в периода 18 август 2015 – 30 април 2016) от Фондация „SOS-семейства в риск” е насочен към гарантиране на достъпни, гъвкави и качествени услуги за жертвите на домашно насилие, с акцент върху високо уязвимите групи и населението в малките градове и села. С оглед потребностите на високо рисковите групи и на пострадалите от по-малки населени места е предвидено въвеждане на мобилни услуги / теренна работа в шест общини на територията на областите Варна и Добрич – Община Девня, Община Аксаково, Община Белослав, Община Добрич, Община Добрич-селска и Община Каварна.

+info: external link

SOS Varna