България подписа Истанбулската конвенция

Introduction: На 13.04. 2016 г. Министерски съвет взе решение България да подпише Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулска конвенция). С присъединяването си към Конвенцията, България се задължава да вземе мерки за предотвратяване и справяне със всички форми на насилие, породено от неравенството между половете, за защита на пострадалите и за ефективно съдебно преследване на извършителите, както и за събиране на информация и повишаване на осведомеността на обществото по проблема с домашното насилие.

На 21 април 2016 година Екатерина Захариева – министър на правосъдието подписа от името на България Истанбулската конвенция. На церемонията присъства генералният секретар на Съвета на Европа Торбьорн Ягланд, който бе в София за международната конференция на министрите на правосъдието на страните членки на Съвета на Европа. До момента Конвенцията е подписана от 38 държави, 24 от които са членки на ЕС.

+info: external link

News Bg