Menu

Metodologia CAT

Document final per a descarregar:

Eina de planificació d’activitats de formació BeLearning (Training Activity Description) (PDF)
Eina d’avaluació de professorat (PDF)
Eina d’avaluació de participants (PDF)
BeLearning es defineix com a una metodologia per a processos d’aprenentatge oberts, dissenyats per aprendre, compartir, transferir i gaudir del coneixement. Utilitza les noves tecnologies a partir d’una formació mixta que combina reunions, treball i recerca utilizant espais virtuals, eines digitals i plataformes on-line en combinació amb eines tradicionals: presentacions, ponències, tallers o calsses.

5450255107_200f44ae3b_o (1)BeLearning es defineix també com a un “entorn” perquè l’experiència d’aprenentatge involucra els alumnes i professors en un procés d’interaccions múltiples. Aquestes interaccions ocurren entre ells i amb altres agents implicats en el procés formatiu. Es també una exploració de les possibilitats digitals i audiovisuals d’aprenentatge, d’una forma estructurada. Addicionalement, la metodologia va més enllà de la sola implementació de tallers, ja que incorpora accions prèvies i posteriors als tallers com a part del procés d’aprenentatge.

Els conceptes darrera aquesta metodologia son els següents:
1er concepte bàsic: compartir, transferir i transformar d’una acció formativa a una altra (expandint), noves idees o sistemes de treball (coneixement).
2on concepte bàsic: transdisciplinarietat o l’habilitat d’atraure els diferents perfils, nivells de coneixement i organitzacions cap a projectes comuns.
3er concepte bàsic: adaptabilitat: BeLearning és una metodologia de formació que pot ser explotada amb diferents objectius formatius en concordància amb les necessitats i contexts dels programes d’aprenentatge.
La metodologia esta formada per 3 fases (open sharing, tallers i espai post-tallers) i tres capes (digital, interacció, acció). Al llarg del projecte es desenvoluparà una guia metodològica que estarà disponible aquí al finalitzar el projecte.