Les impressores 3D és un procés innovador i molt nou i la comprensió tant de la seva tecnologia com del seu aprenentatge és complex i cal recórrer a especialistes, encara que en els mitjans de comunicació se situï entre les tendències del “fes-ho tu mateix” o es difongui que és la propera revolució industrial al “fes-ho a casa”, la realitat és que es requereixen coneixements tècnics concrets.

Aquest tipus d’impressores són un dispositiu que pot imprimir objectes en tres dimensions. Per a això, cal programar amb programari específic, indicant les mesures concretes de l’objecte en 3D i afegir exactament la quantitat de material plàstic necessari. Les més freqüents són les que utilitzen materials termoplàstics com el PLA o l’ABS.

La veritable revolució que presenta aquesta tecnologia resideix en dues qüestions principals: la primera, és que permet “reproduir” objectes, fent-los molt més precisos i idèntics, la segona, es poden fabricar objectes nous i dissenyats amb programes de disseny 3D.

Les possibilitats de negoci que ofereixen les impressores 3D són àmplies, tenint cabuda en diferents sectors, per això és una oportunitat la de poder treballar amb un grup de joves des d’aquesta perspectiva.