#INTEGRAeu
Complir 18 anys és una fita per a una persona jove. Emocionalment i psicològicament, però, la transició a l’edat adulta comença molt abans i pot prolongar a principis o finals dels anys vint. L’edat adulta primerenca involucra períodes d’exploració d’identitat, “provant diverses possibilitats de vida” cap a la seva pròpia volició, “movent-se gradualment cap a la presa de decisions duradores” (Arnett, 2000), aquest és un procés normal i desitjable. L’èxit de la transició a l’edat adulta depèn en gran mesura de la connexió i l’orientació de suport d’una figura adulta. L’emancipació de la persona jove implica un gran creixement personal i un canvi en el rol social, però si el jove adult no té suport, els desafiaments són molts. En comparació amb els seus parells que creixen i viuen en un context familiar, els joves sota cura residencial sovint han de lidiar amb estructures no aptes per a nens, on el tutor pot ser una figura abstracta difícil d’assolir, no sempre capaç o preparada per gradualment intervenir en la transició a l’adultesa.

Per tant, INTEGRA aborda la necessitat d’equipar als professionals d’atenció residencial per a donar suport amb èxit la integració social i professional dels menors que abandonen els sistemes d’atenció. Això s’aconseguirà desenvolupant eines que a) augmentin la capacitat de professionals com Leaving Care Mentors, ib) donin suport a la col·laboració sostenible d’agents múltiples. Les necessitats dels nens en transició cap a l’edat adulta s’han de considerar durant la capacitació dels mentors Leaving Care per desenvolupar enfocaments personalitzats per a la integració enfocats a la resiliència, la projecció de metes cap a endavant (Losi, 2006) i l’impuls empresarial. INTEGRA Mentoring Integration Program (MIP) concep un marc participatiu personalitzat, on el mentor té el paper de guiar, connectar, intervenir i donar suport als infants en el procés de restauració de nous punts de referència (en absència dels antics com a família, cultura , amics) (Haesevoets, 2008) per la seva futura inclusió socioeconòmica i cultural com a persona s’integra en la comunitat.