#INTEGRAeu
El projecte “INTEGRA Suport per als joves en el sistema de protecció” adreça la necessitat de facilitar la integració social, cultural i econòmica de menors que acabin el seu pas pel sistema de protecció.

Complir 18 anys és una fita per a una persona jove. Emocionalment i psicològicament, però, la transició a l’edat adulta comença molt abans i pot prolongar a principis o finals dels anys vint. L’edat adulta primerenca involucra períodes d’exploració d’identitat, “provant diverses possibilitats de vida” cap a la seva pròpia volició, “movent-se gradualment cap a la presa de decisions duradores” (Arnett, 2000), aquest és un procés normal i desitjable. L’èxit de la transició a l’edat adulta depèn en gran mesura de la connexió i l’orientació de suport d’una figura adulta. L’emancipació de la persona jove implica un gran creixement personal i un canvi en el rol social, però si el jove adult no té suport, els desafiaments són molts. En comparació amb els seus parells que creixen i viuen en un context familiar, els joves sota cura residencial sovint han de lidiar amb estructures no aptes per a nens, on el tutor pot ser una figura abstracta difícil d’assolir, no sempre capaç o preparada per gradualment intervenir en la transició a l’adultesa.

Per tant, INTEGRA aborda la necessitat d’equipar als professionals d’atenció residencial per a donar suport amb èxit la integració social i professional dels menors que abandonen els sistemes d’atenció. Això s’aconseguirà desenvolupant eines que a) augmentin la capacitat de professionals com Leaving Care Mentors, ib) donin suport a la col·laboració sostenible d’agents múltiples. Les necessitats dels nens en transició cap a l’edat adulta s’han de considerar durant la capacitació dels mentors Leaving Care per desenvolupar enfocaments personalitzats per a la integració enfocats a la resiliència, la projecció de metes cap a endavant (Losi, 2006) i l’impuls empresarial. INTEGRA Mentoring Integration Program (MIP) concep un marc participatiu personalitzat, on el mentor té el paper de guiar, connectar, intervenir i donar suport als infants en el procés de restauració de nous punts de referència (en absència dels antics com a família, cultura , amics) (Haesevoets, 2008) per la seva futura inclusió socioeconòmica i cultural com a persona s’integra en la comunitat.

El projecte ofereix gratuïtament:
1. Una plataforma d’integració de mentoria en línia, amb una eina d’autoavaluació per als joves i una guia d’orientació per a mentors, amb material de suport per al procés de seguiment.
2. Una xarxa de col·laboració amb organitzacions i agents socials que estan en contacte amb els nois i noies per intercanviar experiències i oferir suport mutu (ja s’han sumat més de trenta-tres entitats d’Itàlia, Portugal, Xipre i Espanya).
3. Una plataforma de cooperació en línia per facilitar la comunicació i compartir coneixement entre aquests agents (educadors, ONG, mentors, treballadors d’inserció laboral i punts d’informació juvenil, etc.)
4. Un llibre blanc “Cap a la vida autònoma” que presenta 9 pilars per al desenvolupament: Educació, Participació comunitària i Relacions Interpersonals; Salut; Carrera i ocupació; Habilitats financeres i de gestió de diners; Habitatge; Burocràcia, legislació i xarxes, autodeterminació, habilitats d’autonomia i desenvolupament d’adolescents.
5. Cinc informes nacionals sobre la situació dels nens i les nenes que viuen i creixen fora del sistema d’atenció i les estructures legals al seu voltant, a Xipre, Grècia, Itàlia, Portugal i Espanya.

Web del projecte: https://integra.uncrcpc.org/

Plataforma d’eines per a la mentoria: http://integra.projectsgallery.eu/mip/

Platform per a la cooperació: https://integra.uncrcpc.org/resources/

El projecte #INTEGRAeu, realitzat entre el juny del 2018 i el maig del 2020, ha estat cofinançat amb el suport de la Comissió Europea. Els seus continguts i materials són responsabilitat exclusiva dels seus autors. La Comissió no es fa responsable de l’ús que es pugui fer de la informació revelada aquí. (codi de projecte REC-RCHI-PROF-AG-2017-785.703).