El Pack educatiu contra la discriminació digital està llest!
Gratis, digital i disponible al web del projecte ICUD:
http://digitaldiscrimination.eu/pack/

El projecte I:CUD (Internet: Creativament Revelar Discriminació) co-finançat pel ‘DG Justice: Fundamental Rights & Citizenship Programme’ de la Comissió Europea, busca conscienciar i i explorar formes innovadores de lluita contra la discriminació a Internet, especialment a les  xarxes socials (SNS), prestant atenció a les seves manifestacions ocultes. I:CUD està responent a una necessitat urgent de dur a terme més investigacions i projectes sobre el fenomen a nivell europeu, ja que fins ara no s’han realitzat suficients.

Implementat pels sis socis del projecte (5 organitzacions de base i 1 universitat) de cinc països de la UE: Bèlgica, Itàlia, Romania, Regne Unit i Espanya, el projecte té com a objectiu proporcionar una guia pràctica sobre com donar a conèixer les pràctiques discriminatòries emmascarades: mostrar un camí per, mitjançant la creativitat, esdevnir “prosumidors” a Internet, persones  que no només passivament “consumeixen continguts discriminatoris”, sinó que activament produeixen material per contrarestar aquestes conductes.

Mitjançant la realització de sessions pilot amb joves de cinc països de la UE, en què s’oferiran espais per a posar a prova la metologia i resultats I:CUD, es crearà un  pack anti-discriminació per a entorns de formació amb el propòsit de continuar conscienciant i estimulant els joves a esdevenir usuaris proactius d’Internet i sàpiguen detectar, reaccionar i actuar contra la discriminació en línia.

+ Info: http://digitaldiscrimination.eu