El pla d’estudis #HITproject té com a eix el concepte de “Equips d’interrupció de l’odi” (HIT Interrupter Teams, HIT): grups de tasques de joves (14-19) que, mitjançant pràctiques artístiques participatives i inclusives facilitades per treballadors juvenils, mentors i professionals de l’orientació, amb l’objectiu de crear eines i desenvoluparan estratègies per contrarestar el discurs i el comportament d’odi envers els migrants (HSBM) a les seves comunitats, a l’escola i entre els seus companys.

Descarrega el curículum aquí (disponible nomès versió en castellà).

El currículum del Hate Interrupter Team (HIT) posa èmfasi en la ciutadania activa i la inclusió social, promovent la pròpia iniciativa, el desenvolupament d’habilitats comunicatives i de competències digitals que donin suport a la creativitat, augmentant les oportunitats de consciència i expressió cultural.

Grups objectiu: aquesta eina la poden utilitzar professionals que treballen amb joves i desitgen donar suport a la seva acció participativa i capacitar-los per contrarestar l’HSBM cap als migrants entre els seus companys i altres àmbits d’acció socials. A més, el programa HIT proposa activitats que poden permetre als HIT arribar i involucrar persones capaces d’influir en la població en general (formadors d’opinió) en la implementació d’una àmplia campanya de sensibilització pública per contrarestar l’HSBM, facilitant l’accés dels joves a la informació rellevant sobre el tema i oferint estratègies creatives per contrarestarlo.

Estructura: el currículum s’organitza en 4 macroàrees:
1) Drets humans i discurs de l’odi
2) Campanyes creatives i narracions digitals
3) Màrqueting social
4) Guió

Actualitzacions: les activitats incloses en aquest document són punts de partida per treballar amb HIT a les macroàrees. Es carregarà més material a mesura que es mostrin exemples de bones pràctiques dels HIT als països socis.

El projecte HIT (REC-RRAC-RACI-AG-2017-807861) ha estat cofinançat amb el suport de la DG Justícia i Consumidors de la Comissió Europea. Els seus continguts i materials són responsabilitat exclusiva dels seus autors. La Comissió no es fa responsable de l’ús que es pugui fer de la informació que conté.