El ‘Manual de Fomentor/a‘ és una guia pràctica per a persones mentores i futures mentores que s’utilitzarà a l’hora d’assessorar a les persones joves que vulguin treballar a les indústries creatives i cultural (ICC).

Descargeu la guia aquí (només en anglès).

La guia és el resultat del projecte Talent Matching Europe, liderat a Barcelona per CEPS Projectes Socials. El projecte ha promogut el desenvolupament d’un currículum formatiu internacional per a la figura del/la Mentor/a d’orientació professional a les indústries culturals i creatives (ICCs). Es tracta de la persona professional que ajuda a formar i inserir en el mercat a persones que estan cursant qualsevol modalitat de formació professional en els seus cursos inicials.

Per tal d’aconseguir els objectius, els socis del projecte de 6 països de la UE, al 2016 van fer un estudi local i nacional, incloent entrevistes i esdeveniments locals amb professionals que treballen amb gent jove. El resultat és una visió general de l’estat de les ICC en relació amb el ‘mentoring’ i la FP a Itàlia, Espanya, Croàcia, Macedònia, Polònia i Anglaterra.

Podeu llegir un resum de l’informe en català aquí.

Podeu trobar aquí el perfil ocupacional i el marc de competències per a la figura del mentor/a a les ICCs.

Aquest projecte de dos anys està co-finançat pel Programa ERASMUS+ KA 2 de la Comissió Europea i es va iniciar al novembre de 2015. Està dirigit per Collage Arts de Londres i serà implementat pels socis en sis països de la UE (Itàlia, Croàcia, Espanya, Macedònia, Regne Unit i Polònia)