Aquí el manual de la segona part de l’estructura.

Muntatge elèctric i cablejat.