La gamificació és el procés d aplicar mecàniques de joc a entorns no lúdics per crear experiències de joc. Està reconeguda com un bon mètode per augmentar el compromís i la motivació. Els Escape Rooms (ER) es poden considerar una forma ideal de gamificació en la formació, ja que permeten una infinitat de possibilitats de temes i àmbits que es poden tractar a través dels puzles que ofereix el joc.

El projecte ER for CCIs desenvoluparà diferents activitats per explorar els beneficis de la gamificació per al desenvolupament d’habilitats emprenedores a les ICC, crearà escenaris per a Escape Rooms sobre emprenedoria al sector cultural i creatiu i presentarà un llibre blanc amb recomanacions sobre com utilitzar els materials creats pel projecte i aspectes que cal tenir en compte per als formadors que vulguin crear el seu propi ER.

Activitats del projecte:

Activitat 1: una guia per a formadors en emprenedoria que explorarà els beneficis de la gamificació per al desenvolupament d’habilitats emprenedores a les ICC

Activitat 2: Nou escenaris d’ER sobre l’esperit empresarial als sectors cultural i creatiu

Activitat 3: Llibre blanc amb recomanacions sobre com utilitzar els materials creats pel projecte

Més informació sobre el projecte aquí: https://er4cci.eu/