El projecte #DiOtherCity proposa un programa d’aprenentatge per a adults per a professionals de les indústries culturals i creatives (ICC) que vulguin aprendre aplicacions pràctiques d’eines digitals per dissenyar experiències culturals innovadores a la seva ciutat. L’atenció se centrarà en la creació de narratives alternatives i nous entorns digitals, alhora que es dissenyaran recorreguts per la ciutat en espais perifèrics.

El projecte respon als canvis dramàtics del 2020 que han deixat a l’atur molts professionals de l’ICC. Moltes activitats creatives han passat de l’espai en viu a l’espai virtual i els professionals han estat redundants o s’han trobat poc qualificats per adaptar-se a les noves interaccions en línia. A més, els empleats van tenir un impacte dramàtic pel bloqueig del COVID-19, són persones treballadores autònomes i contractades a curt termini, que és la majoria a les ICC. Hi ha una clara necessitat de formar professionals de les ICC, en habilitats transferibles i digitals, per adaptar-se a la nostra “nova normalitat” i crear oportunitats d’ocupació.

El turisme i el patrimoni estan estretament lligats a les ICC, cosa que proporciona audiència i ingressos per a activitats culturals. Festivals, teatres i centres culturals (per esmentar-ne només alguns) depenen del turisme i ofereixen feina a molts professionals de les ICC: guies, dissenyador/es, comissari/es, tècnics i tqcniques de so i audiovisuals, programador/es, músics, etc. Pero el turiosme ha esdevingut insostenible. El seu impacte negatiu sobre l’ecosistema i els entorns locals ha estat criticat durant molt de temps. Des de les restriccions de viatges de COVID-19 i el bloqueig de llocs públics, s’ha fet evident que ja no és possible confiar en el turisme de masses com a motor econòmic. Com a alternativa, hi ha el turisme de l’experiència. Se centra en “viure” experiències a la ciutat en lloc de “visitar-la” i busca espais alternatius a les principals atraccions massificades. Té com a objectiu allunyar-se del centre, i anar a la perifèria, i sempre ha inclòs públic local i nacional.

Per millorar les habilitats digitals a les ICC a Europa, el projecte ofereix un programa d’aprenentatge al voltant de noves narratives patrimonials combinades amb la creació de continguts digitals. Proposa una metodologia innovadora, que combina aprenentatge mitjançant la pràctica i usos creatius d’eines digitals gratuïtes per a visites a la ciutat. El currículum ensenyarà diverses tecnologies: realitat augmentada o material imprès, llibres electrònics i funcions de geolocalització. Els participants experimentaran amb el seu projecte i milloraran la comunicació digital. Augmentaran les seves habilitats transversals, confiança i oportunitats de treball.

El projecte #DiOtherCity dissenyarà un curs amb 5 mòduls i 4 caixes d’eines relacionades, que oferiran 24 eines per ajudar els estudiants a dissenyar el recorregut per la ciutat i desenvolupar aquestes competències clau: Alfabetització; Digital i de base tecnològica; Habilitats interpersonals i capacitat per adoptar noves competències; Ciutadania activa; Emprenedoria; Consciència i expressió cultural; Multilingüisme.

Tots els resultats del projecte estaran disponibles en línia en 6 idiomes (EN, FR, IT, ES, GR, PL) i inclouen:
• Recurs educatiu obert (REA) amb el programa de formació i el currículum per a professionals de les ICC
• 12 recorreguts dissenyats per 12 participants i testimonis sobre la seva experiència d’aprenentatge
• Informe de metodologia de perfils i formació turística
• Fullet de recomanacions d’organitzacions de formació

Els beneficis a llarg termini del projecte seran l’impacte en les competències dels aprenents i la seva millor ocupabilitat, el material gratuït disponible en línia i la transferibilitat de les eines a nous entorns i sectors de formació. Els professionals de les ICC necessiten adquirir habilitats digitals pràctiques i nous conceptes per imaginar el turisme i el patrimoni en el seu context local. Aquest projecte transnacional oferirà una perspectiva europea, una visió de diferents experiències locals, però des de llocs amb problemes compartits. Els socis implementaran el projecte a 6 ciutats d’Europa: Brussel·les, Barcelona, ​​Roma, París, Zabrze i Nicòsia.

El projecte #DiOtherCity està finançat pel Programa Erasmus + de la Unió Europea. El contingut del projecte reflecteix només les opinions dels autors i la Comissió Europea no es fa responsable de l’ús que es pugui fer de la informació que s’hi conté. Codi del projecte: 2020-1-ES01-KA227-ADU-095512