CARVE_01
L’objectiu principal del projecte CARVE (Empreses contra la Violència de Gènere) és conscienciar sobre i prevenir la violència de gènere (#GBV) comesa contra les dones, a través d’una campanya europea liderada per les empreses. El propòsit del projecte és abordar a la feina la violència que pateixen les dones en la seva vida privada, amb la finalitat de trencar el tabú d’abordar en el lloc de treball la violència contra les dones.

Aquest projecte de dos anys està cofinançat per la ‘Direcció General de Justícia: Programa Daphne‘de la Comissió Europea i es va iniciar al desembre de 2014. Està dirigit per Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) i es durà a terme pels socis en cinc països (França, Espanya, Bèlgica, Grècia i Bulgària), que reuniran bones pràctiques en cada país. Els resultats seran compartits a nivell nacional i seran utilitzades per a l’elaboració d’una guia europea de bones pràctiques en la lluita contra la violència contra la dona que es difondrà a tota Europa.

Els socis del projecte CARVE  tenen com a objectiu millorar el coneixement de les principals parts interessades (empreses, sindicats, ONG, responsables polítics) sobre qüestions de violència de gènere i les necessitats de les seves víctimes. En centrar en l’entorn professional, els socis del projecte reconeixen la importància de les empreses en aquest assumpte i els animen a convertir-se en actors principals, creant així una xarxa de suport per als principals beneficiaris (dones que són víctimes de la violència domèstica) en el seu lloc de treball. Això millorarà el coneixement dels grups destinataris, i també una major conscienciació sobre la importància de la participació de les empreses en la lluita contra la violència de gènere. Facilitarà que les dones trobin ajuda en el seu lloc de treball i el suport de companys y companyes sensibilitzats. D’altra banda, l’elaboració d’una Guia de Bones Pràctiques informarà sobre les millors maneres de donar suport a les víctimes i formularà recomanacions concretes de polítiques a nivell nacional i europeu.
+ info:  http://carve-daphne.eu/