#YARIM – Joventut i religió a la mediació social
Davant la progressió evident dels fenòmens de radicalització i extremisme violent a Europa aquests últims anys, aquest projecte té com a objectiu millorar les capacitats dels actors juvenils per prevenir els riscos de radicalització. Els elements que condueixen a la radicalització tenen varis orígens i aspectes, principalment relacionats amb factors socioeconòmics, psicosocials, ideològics i polítics. Per frenar aquests processos, es necessita desenvolupar oposicions fortes i durables.

En aquest context, l’objectiu del proyecto YARIM serà proveir als treballadors de juvenils d’un programa de formació integral i transnacional per tractar aquestes qüestions. A aquest efecte, YARIM proposa tres enfocaments innovadors:

Capacitar a les organitzacions per recolzar, al seu territori, l’augment de les habilitats dels treballadors juvenils per promoure la consideració de la religió entre els joves i la prevenció dels processos de radicalització violenta.
Enriquir els mètodes d’intervenció amb els joves, a fi de recrear les condicions per a un diàleg positiu, especialment en temes religiosos, per dur a terme contra-arguments davant de les accions de reclutament i ideologies extremes.
Que els joves desenvolupin el seu empoderament i el seu sentit de reconeixement a través de l’expressió i l’escolta.

El projecte culminarà en una conferència internacional a Brussel·les l’octubre de 2019.

Aquest projecte de dos anys està co-finançat pel Programa ERASMUS+ de la Comissió Europea i es va iniciar al novembre de 2017.