USER_SE
“Serveis Units per a Empreses Socials”

United Services for Social Enterprises” (USER-ES) és un projecte creat a través d’un associació estratègica entre sis països: Itàlia, Espanya, Bèlgica, Alemanya, França i Grècia. El projecte vol abordar els principals problemes que limiten el desenvolupament del sector de l’empresa social (ES), com la comprensió deficient del paper d’aquest tipus d’empreses a la societat, la manca de visibilitat, la necessitat de desenvolupament de negocis i serveis de suport com ara tutoria i capacitació, programes, suport a la inversió, etc. La supervivència i el creixement de les ES estan influenciats per factors interns com la manca de models de negoci factibles, l’alta dependència del sector públic com a font d’ingressos, manca de perspicàcia comercial, esperit emprenedor i habilitats directives i professionals necessàries per enfortir l’activitat .

USER-ES té la intenció de donar suport a la capacitació, l’intercanvi de bones pràctiques i experiències en emprenedoria social, incrementant habilitats entre socis, organitzacions, difonent i millorant l’enfocament social en les comunitats locals, augmentar el reconeixement i la visibilitat de les empreses socials , però també en un àmbit més ampli

Així, la creació d’eines de suport, com ara el “servei de finestreta única per a l’empresa social” que en un escenari virtual amb diferents actors i organitzacions connectades al sector, augmentarà la cultura emprenedora, estimulant l’enfocament social i, en el camp de la formació, augmentar el coneixement sobre el tema.

Els objectius del projecte són:
• Promoure l’intercanvi de coneixements, experiències i bones pràctiques en el camp empresarial.
• Millorar habilitats i capacitats en emprenedoria social.
• Incrementar el sentit d’iniciativa i emprenedoria.
• Crear una eina virtual per orientació, suport i assessorament en empreses socials.
• Enfortir les habilitats lingüístiques, digitals i interculturals.
• Promoure la cooperació estratègica a nivell internacional.

USER-ES, implementat entre octubre 2018 y octubre 2021, involucra membres del personal de l’associació formada per instructors, tutors, educadors, professionals de la formació i l’educació per a un total de 18 participants, 3 per a cada institució associada. El projecte, a través de 6 activitats de capacitació en l’empresa social i 3 reunions transnacionals, produirà com a resultats principals el “Servei de finestreta única en línia per a l’empresa social en línia” i un “Informe sobre les millors pràctiques”.

Consulteu el lloc web del projecte per obtenir més informació https://userseerasmus.wixsite.com/home

El projecte USER-ES està co-finançat pel programa ERASMUS + de la Unió Europea.