CEPS PROJECTES SOCIALS organitza formació per a professionals en els àmbits de l’educació, la cultura i la promoció del benestar (incloent e-learning). Les accions de formació són dissenyades per professionals per tal de donar respostes efectives a les seves necessitats, determinades pels estudis duts a terme en els sectors de referència. CEPS també participa en diferents màsters i estudis de postgrau amb vàries universitats del territori espanyol.
D’altra banda, CEPS té un interès especial en la promoció de la innovació i el desenvolupament d’activitats relacionades no només amb la formació professional sinó també amb el desenvolupament de projectes per a l’educació d’adults, semipresencial i sistemes d’e-learning.

Les activitats de formació es divideixen en:

  • La formació continuada dels professionals del sector del benestar a tota Espanya (educació, serveis socials, cultura). La mitjana per any és d’uns 80 cursos (20 hores cadascun) des de 1998.
  • Recerca / projectes pilot: Adreçats al desenvolupament dels aspectes específics de capacitació o educació en els camps de referència.

La metodologia de formació més innovadora utilitzada per l’associació és el BeLearning, un entorn d’aprenentatge creat per experimentar, compartir i crear el propi aprenentatge i fomentar la recerca de solucions.