Talent Matching Europe, London training week

El projecte Talent Matching, liderat a Barcelona per CEPS Projectes Socials, busca promoure el desenvolupament d’un currículum formatiu internacional per a la figura del ” Vocational Mentor ” (Mentor d’orientació professional) al si de les indústries culturals i creatives. Es tracta del professional que ajuda a formar i inserir en el mercat a persones que estan cursant qualsevol modalitat de formació professionalitzant en els seus cursos inicials (Formació Professional Específica). Per aconseguir aquest objectiu, es basa en un enfocament de recerca/acció que prima l’experimentació i el diàleg entre diferents organitzacions culturals europees.

L’objectiu del projecte és dissenyar, provar i validar un nou programa de formació i estàndards alineats amb l’ ‘Marc Europeu de Qualificacions per l’Aprenentatge Continuat’ (EQF-MEC) amb un marc de competències per als Mentors d’orientació professional que donen suport a joves desafavorits en l’educació i la Formació Professional específica en les indústries creatives i culturals a Europa.

Per tal d’aconseguir els seus objectius, els socis del projecte de 6 països de la UE, al 2016 van fer un estudi local i nacional, incloent entrevistes i esdeveniments locals amb professionals que treballen amb els joves. El resultat és una visió general de l’estat de les ICC en relació amb el ‘mentoring’ i l’FPI a Itàlia, Espanya, Croàcia, Macedònia, Polònia i Anglaterra.

Podeu llegir un resum de l’informe en castellano aquí.

Els socis TME van compartir el seu primer esborrany d’un perfil ocupacional per a mentors cap a les ICC i el marc de competències en un esdeveniment multiplicador a Barcelona al febrer. Dos mesos després, a l’abril, durant una setmana de formació a Londres es van revisar i validar els continguts amb professionals de 6 països de la UE.
Podeu trobar aquí el perfil ocupacional resultant i el marc de competències.

Durant la resta del 2017 els socis del projecte posaran a prova els materials i establiran una plataforma d’aprenentatge en línia, on estaran lliurement disponibles tots els.

Trobareu més informació sobre la jornada organitzada a Barcelona el 02 de Febrer de 2017 aquí, i sobre la recerca Talent Matching a Barcelona aquí.

Observeu aquesta pàgina web per a les actualitzacions, o registreu-vos al nostre butlletí mensual.

Aquest projecte de dos anys està co-finançat pel Programa ERASMUS+ KA 2 de la Comissió Europea i es va iniciar al novembre de 2015. Està dirigit per Collage Arts de Londres i serà implementat pels socis en sis països de la UE (Itàlia, Croàcia, Espanya, Macedònia, Regne Unit i Polònia).