TM

Intercanvi d’experiències de persones que treballen en orientació i formació professional.

Data: 1 de Juny de 2016
Lloc: Convent de Sant Agustí
Horari: 10-14h
Aquesta trobada s’enmarca en el projecte Talent Matching, liderat a Barcelona per CEPS Projectes Socials i  co-finançat per la Comissió Europea, té l’objectiu de formalitzar un currículum formatiu europeu per a la figura del/la “Mentor/a d’orientació professional” al sector cultural i creatiu.

Basant-se en un enfocament de recerca/acció i facilitant el diàleg entre diferents organitzacions culturals europees i el sector local, CEPS Projectes Socials organitza a Barcelona una primera trobada d’intercanvi d’experiències per aprofundir la recerca sobre la definició de la figura del/la “Mentor/a d’orientació professional”  al sector creatiu i cultural.

Llegiu l’informe de la recerca aquí.

La trobada es dirigeix a educadors/es, formadors/es,  entitats de formació professional, representants de les polítiques públiques de treball i representants del sector creatiu i cultural amb l’objectiu de donar visibilitat  als actors i les experiències rellevants a Barcelona i posar-les en un context de  xarxa europea.

Hi haurà una dinàmica per facilitar l’intercanvi i la posada en comú d’experiències amb l’objectiu de ampliar les possibilitats que s’ofereixen a les persones joves cap al sector cultural i creatiu incrementant els serveis existents o pensant-ne conjuntament de nous.

Durant la jornada s’oferirà als/a les participants la possibilitat de vincular-se amb el projecte europeu Talent Matching, cosa que significarà ajudar a la  creació d’un  currículum de formació de mentors/es d’abast europeu i una plataforma de formació digital, oberta a tots els professionals que ho desitgi. Cal dir que a més el projecte és l’oportunitat de connexió a una xarxa local amb altres educadors i entitats del sector.

Les/Els participants de la jornada tindran a més la possibilitat de rebre actualitzacions sobre els resultats del projecte que s’estan desenvolupant en àmbit europeu i de participar a una jornada internacional a Barcelona prevista pel febrer 2017, amb assistència d’experts de 8 països europeus.

Programa:

10:00 Benvinguda i presentació del Projecte Europeu Talent Matching

Juan Pedregosa, Director Projectes Europeus, CEPS Projectes Socials

10:15  Primers resultats de l’estudi sobre el “Mentor/a d’orientació professional”  al sector creatiu i cultural

Gemma Lladós, Investigadora, CEPS Projectes Socials

10:30-11:30 Taula d’intercanvi d’experiències

Reptes i noves idees en la formació professional amb joves desafavorits en els sectors culturals i creatius.

Experiències presentades per formadores/formadors

11:30- 12:00 Pausa cafè

12:00- 13:00 Taula de debat

Competències i habilitats en la formació professional amb joves desafavorits en els sectors culturals i creatius. Com garantir el suport institucional.

Experiències presentades per entitats de formació, del sector cultural i institucions

13:00: 13:45  Posada en comú

Dinàmica col·lectiva per identificar recomanacions per ampliar les possibilitats que s’ofereixen a les persones joves cap al sector cultural i creatiu.

13:45-14:00 Conclusions i properes cites

Gigi Guizzo, Coordinadora local del projecte Talent Matching