A continuació detallem els principals projectes internacionals realitzats prèviament:

 • Fòrums Locals per a la Democràcia Participativa, 2009-2010
  Reflexió i creació d’eines per promoure la participació democràtica dels mitjans digitals.
 • Plafons Interculturals Juvenils, 2009
  Projecte dedicat a estudiar com els joves poden tenir un paper essencial en el procés d’identificar les fortaleses i oportunitats de viure en una zona culturalment diversa. Ells poden entendre millor els reptes als quals s’enfronten les ciutats i, a la vegada, han de participar plenament en el desenvolupament d’estratègies locals per a la promoció del diàleg intercultural i la comprensió mútua, per tal de construir una Europa més propera amb un sentit més ampli de la pertinença entre els ciutadans més joves. http://www.qec-eran.org/projects/intercultural_youth.htm.
 • Creació d’associacions públic/privades (APP) per promoure els drets fonamentals, 2007
  Aquest projecte va consistir en l’organització de cursos dirigits a les autoritats públiques i les institucions financeres per tal de conscienciar sobre la importància de la promoció dels drets fonamentals. Hi participen també les organitzacions del tercer sector, per promoure la professionalitat del sector de l’economia social. www.eufin.org.
 • INTI-Integració Exchange, 2007-2009
  Aquest projecte es va proposar desenvolupar una dimensió local / regional per a l’aplicació dels Principis Bàsics Comuns adoptats pel Departament de Justícia i Interior el novembre de 2004 i incorporats el 2005 a la Comunicació de la CE en el seu Programa Comú.
 • Getting Involved: Women in Local Development, 2007-2008
  Aquest projecte va identificar les bones pràctiques i l’intercanvi d’experiències sobre el paper de les dones en les polítiques de desenvolupament local. www.qec-eran.org.
 • Local Regeneration Areas, 2007
  Per aquest projecte, vuit estats membres de la CE es van reunir per pensar diferents formes de promoure la ciutadania a nivell local. El resultat va ser la creació de fòrums locals digitals a través de la promoció d’un programa de ciutadania europea activa. Es va prestar assistència tècnica. www.elrf-platform.eu.
 • Genderwise: Els homes com a agents de canvi, 2006-2007
  Desenvolupament de plans d’acció locals per tal d’involucrar els homes en la promoció de la igualtat d’oportunitats. Membre del Comitè de Direcció.
 • Desenvolupament del programa de cursos per a la capacitació dels Serveis Socials especialitzats en temes de Família i infància en diferents comunitats autònomes de l’estat espanyol.
 • Realització de 12 cursos sobre intervenció amb menors en situació de risc social.
 • Realització de 7 cursos sobre intervenció amb famílies amb dificultat social. Ministeri de Treball i Orientació Social. 1999-2010.
 • Taller: “La intervenció en l’abús infantil”
 • Taller sobre la detecció, el reconeixement, la intervenció i la creació de xarxes sobre l’abús infantil a Sant Cugat, Rubí, Tordera i Argentona.
 • Consell Regional de Barcelona i l’ACIM. 2001-2007.
 • “Young-People” Project from the initiative of the urban community
  Disseny de projectes per a l’execució d’activitats al Centre de Joves de Salut Alta, en el marc del projecte “Serra d’en Mena”, basat en la iniciativa comunitària URBAN de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Prestació d’assistència tècnica per a la implementació del projecte, la cooperació i l’assessorament del secretari romanès de protecció de la infància.
 • Disseny de projectes per a prestar assistència tècnica per a l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECI), Secretari de Protecció del Nen del Govern de Romania
 • Stop Project.
  Participació i implementació del Programa orientat a la investigació sobre les accions que es duen a terme als Balcans, a Rússia i a la Unió Europea en relació amb el tràfic de dones per a la explotació sexual. CVME Comissió Europea
 • Programa DAPHNE: Assistència a refugiats
  Contribució tècnica i participació en el projecte: Assistència als Refugiats.
 • Programa DAPHNE: React Together
  Soci espanyol del projecte, responsable de la selecció i creació de grups de treball.
 • “Information about social exclusion”
  Realització dels següents informes sobre l’exclusió social: Les noves formes de pobresa. Associació entre el Tercer Sector i les organitzacions locals. Avaluació de les polítiques socials.