Workshop: Human Trafficking και η Στάση των Επιχειρήσεων

Διοργάνωση: CSR Hellas σε συνεργασία με το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Ομιλητές: Ηρακλής Μοσκώφ (Εθνικός Εισηγητής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων), Πάκης Παπαδημητρίου (Αντιπρόεδρος CSR Hellas – Manager, Corporate Quality Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών), Δρ. Φιόρη Ζαφειροπούλου (Λέκτωρ Κοιν. Επιχειρηματικότηατς & Εμπειρογνώμων Aephoria Incubator & The Nest Κοιν.Σ.Επ.), Κώστας Καλαργυρός (OD & Sustainability Director Delhaize SEE Region), Ιωάννης Τριανταφύλλης (Γεν. Δ/ντής Οργ. Κεντρικών Αγορών & Αλιείας), Στέφανος Κυρλής (Πρόεδρος Σνδ. Εμπόρων Κεντρικ΄ςη Λαχαναγοράς Αθηνών)
Συντονιστής: Νικόλας Βαφειάδης (Δημοσιογράφος)

Το εργαστήριο έλαβε χώρα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ “Break the Chain” κατά το διήμερο 24 & 25 Οκτωβρίου, σε μία προσπάθεια να προκύψει συνεργασία μεταξύ διαφορετικών δρώντων. Όπως σημειώθηκε, η σύμπραξη και η συνεργασία μεταξύ φορέων, εμπειρογνωμόνων, δημόσιων αρχών και ιδιωτικού τομέα προκειμένου να εξαλειφθούν τα εν λόγω φαινόμενα, είναι απαραίτητες. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου τονίστηκε ότι η εμπορία ανθρώπων αφορά και την αγορά, συνεπώς και τις επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να ενισχυθεί μια πιο «ανοιχτή» αντίληψη (out-of-the-box) και να διευρυνθεί ο κύκλος των επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με πιθανά θύματα. Επίσης, προτάθηκε να ενισχυθούν οι προληπτικές δράσεις, έναντι των θεραπευτικών ενεργειών, αφότου έχει επέλθει το έγκλημα.

Όλοι οι ομιλητές στάθηκαν στην υπεύθυνη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ως ένα μέτρο πρόληψης ή αντιμετώπισης του φαινομένου και όχι μόνο. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση θα πρέπει να φτάσουν μέχρι τον τελευταίο κρίκο της εφοδιαστικής ή παραγωγικής αλυσίδας, δηλαδή στη βάση της, ενώ ταυτόχρονα να γίνει σαφές ότι η εμπορία ανθρώπων τελικά είναι ζημιογόνα και δε συμφέρει -μακροπρόθεσμα- κανέναν.

Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκαν οι προσπάθειες που καταβάλλει το CSR Hellas ως αυθύπαρκτος φορέας αλλά και υπό την ιδιότητά του ως συντονιστής της Γραμματείας του Ελληνικού Δικτύου για το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ, ώστε να φτάσουν οι καλές πρακτικές των -συνήθως- μεγάλων επιχειρήσεων στις μικρότερες και να γίνει κατανοητό πως η υπεύθυνη λειτουργία μιας επιχείρησης αφενός δεν είναι απαραίτητα κοστοβόρα και αφετέρου, σε κάθε περίπτωση, το όποιο κόστος προς αυτήν την κατεύθυνση οφείλει να νοείται ως επένδυση. Σ’ αυτό το πλαίσιο και ως μόνο ένα παρακλάδι του όλου θέματος, αναφέρθηκε η βία κατά των γυναικών και η διεξαγωγή έρευνας που πραγματοποίησε το CSR Hellas ως εταίρος του συγχρηματοδοτούμενου έργου CARVE μεταξύ των μελών του, για τον τρόπο που οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τέτοια φαινόμενα.

Επιπλέον, τονίστηκε η σημασία του επιχειρηματικού κόσμου τόσο για την καταπολέμηση του φαινομένου, αλλά και γενικότερα, και άρα η ανάγκη που υπάρχει για στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω ειδικών δομών (incubators). Επίσης, έγινε λόγος για το ρόλο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην όποια προσπάθεια.

Ακόμη, αναφέρθηκαν προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης εργαζομένων αλλά και κοινωνικής επανένταξης θυμάτων με τη βοήθεια ψυχολογικής υποστήριξης και την απορρόφησή τους σε θέσεις εργασίας, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί πως πέραν των προσπαθειών που γίνονται με στόχο τη βελτιστοποίηση προσόντων των θυμάτων (εκπαίδευση, εκμάθηση γλώσσας που ομιλείται στη χώρα εγκατάστασης, κατάρτιση βιογραφικού κ.ά.), υπάρχουν και εταιρικές πολιτικές προσλήψεων που εφαρμόζονται και αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των διακρίσεων και συγκεκριμένα στην εξάλειψη φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού θυμάτων εμπορίας/εκμετάλλευσης, εξαιτίας του στίγματος που είναι πιθανό να φέρουν.

+info: external link

Break the chain