evento 1 octubre bcn

1 Octubre, Barcelona : Trobada CARVE / Encuentro CARVE

Veieu les imatges de la jornada aquí:

jornadaCARVE

Empreses i violència domèstica: l’estat de la qüestió

1 d’octubre 2015, Centre Cívic Pati Llimona, C Regomir 3, 08002 Barcelona

10:00 Benvinguda i presentació de la jornada
Juan Pedregosa, Director Projectes Europeus
CEPS Projectes Socials

10:00 Presentació projecte CARVE
Simon Miclet, Project Manager
Fundació FACE

10:15  Conclusions provisionals estudi sobre empreses i violència de gènere
Capucine Coustere, Investigadora
CEPS Projectes Socials

10:30 Taula de diàleg: la visió institucional

“Eines per combatre l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’àmbit laboral”
Raquel Saco Coya
Cap de l’Àrea de Qualitat en el Treball
Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat

“Formació i intervenció de la representació sindical en el context de la lluita contra la violència de gènere”
Lidia Sandalinas Félez, Acció de Gènere a l’Empresa
Secretaria de la Dona, Comissions Obreres de Catalunya

11:30 Pausa

12:00 Taula de diàleg: la visió de la pràctica empresarial
 

«Violència de gènere: el paper de les empreses»
Sílvia Alberich Castellanos, Técnica de Projectes
CRITERIA RR.HH.

“Inserció laboral i detecció de violència de gènere en entorns empresarials: el model CLECE”
Rosa Llamas, Recursos Humans
CLECE

“El salt de la teoria a la pràctica”
Sonsoles Gonzalez, Recursos Humans
Trànsit Projectes

13:30 Conclusions
Gigi Guizzo, Coordinadora local del projecte CARVE
CEPS Projectes Socials

CAST

Empresas y violencia doméstica: el estado de la cuestión

1 de octubre 2015, Centro Cívico Pati Llimona, C Regomir 3, 08002 Barcelona

10:00 Bienvenida y presentación de la jornada
Juan Pedregosa, Director Proyectos Europeos
CEPS Projectes Socials

10:00 Presentación proyecto CARVE
Simon Miclet, Project Manager
Fundación FACE

10:15 Conclusiones provisionales estudio sobre empresas y violencia de género
Capucine Coustere, Investigadora
CEPS Projectes Socials

10:30 Mesa de diálogo: la visión institucional

«Herramientas para combatir el acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral»
Raquel Saco Coya, Jefa del Área de Calidad en el Trabajo
Dirección General de Relaciones Laborales y Calidad en el Trabajo
Departamento de Empresa y Empleo de la Generalidad de Cataluña

«Formación e intervención de la representación sindical en el contexto de la lucha contra la violencia de género»
Lidia Sandalinas Félez, Acción de Género en la Empresa
Secretaría de la Mujer, Comisiones Obreras de Cataluña

11:30 Pausa
 

12:00 Mesa de diálogo: la visión de la práctica empresarial

 
«Violencia de género: el papel de las empresas»
Silvia Alberich Castellanos, Técnica de Pro proyectos
CRITERIA RR.HH.

«Inserción laboral y detección de violencia de género en entornos empresariales: el modelo CLECE»
Rosa Llamas, Recursos Humanos
CLECE

«El salto de la teoría a la práctica»
Sonso las Gonzalez, Recursos Humanos
Trànsit Projectes

13:30 Conclusiones
Gigi Guizzo, Coordinadora local del proyecto CARVE
CEPS Projectes Socials