Projecte TAMAIA, viure sense violència

El projecte de TAMAIA s’inscriu en la genealogia activa de dones que han treballat en la defensa de la llibertat i els drets de les dones front  la violència patriarcal. L’eix principal que articula la seva tasca és donar suport a les dones que demanen ajut per sortir de l’engranatge de la violència, la seva recuperació és el objectiu primordial de TAMAIA i ho fan ajudant-les a iniciar un procés d’identificació i curació del dany acompanyant-les, de forma singular i respectuosa, mentre transiten en aquest camí de llibertat. TAMAIA treballa per oferir la possibilitat real a les Dones de construir una nova vida sense violència després que hagin aconseguit incorporar la consciència de l’abús viscut. Aquest és el seu programa prioritari:

el Programa d’atenció a dones maltractades.

+ info: enlaç extern