evento 1 octubre bcn

Estudi Nacional a l’estat Espanyol: Empreses contra la violència de gènere #GBV

A Espanya, la lluita contra la violència de gènere està centrada gairebé exclusivament en l’eliminació de la violència contra la dona (que es diu violència de gènere en la llei). Es va dur a l’estat per prendre mesures importants per fer front a la violència masclista a partir del 2004 i per fomentar el compromís de les empreses en l’eliminació …

Projecte TAMAIA, viure sense violència

El projecte de TAMAIA s’inscriu en la genealogia activa de dones que han treballat en la defensa de la llibertat i els drets de les dones front  la violència patriarcal. L’eix principal que articula la seva tasca és donar suport a les dones que demanen ajut per sortir de l’engranatge de la violència, la seva recuperació és el objectiu primordial …