Avaluació de l’impacte social de la llei pel dret de les dones a eradicar la violència masclista

 

Inclou un capítol sobre l’aplicació del dret a l’ocupació i a la

formació laboral de les dones que pateixen / han patit

violencia masclista.

+info: enllaç extern