Menu

Conferència CAT

3

Conferència final. Projecte BELEARNING
CENTRE CÍVIC CONVENT DE SANT AGUSTÍ
Barcelona
18 y 19 de juny de 2014

BeLearning: participació, formació, TICs i canvi
#belearning

Les metodologies per a l’aprenentatge participatiu afronten la qüestió de com acomodar els models i contextos educatius i formatius tradicionals. A tota la Unió Europea, diversos actors que provenen de la cultura, l’ activisme o l’àmbit social entrecreuen els seus camins amb els centres de formació i les institucions locals. D’aquí sorgeixen projectes complexos en què es barregen, combinen i incorporen nous enfocaments formatius amb les TICs

BeLearning és una metodologia de meta formació: permet dissenyar diversos tipus de trajectes formatius. Inclou de manera entenedora múltiples variables adreçades a la creació de canvis en els desenvolupaments individuals, la implicació dels formadors i de les seves organitzacions i l’impacte local.

La trobada explorarà la filosofia BeLearning a partir de dos escenaris: la planificació urbana compartida i l’adopció de nous enfocaments formatius per part dels equips de centres de formació i educació. Cada participant haurà de triar entre un dels dos per experimentar i aconseguir resultats pràctics i aplicables.

Dia 1: 18 de juny

9.00 – 9.30. Inscripció i recollida de documentació

9.30 – 10.00. Benvinguda i presentació de la conferència BeLearning. Juan Pedregosa- ITD

10 – 10.30. Aprenentatge participatiu o no. María Acaso. Professora Educació Disruptiva a la UCM (Universidad Complutense de Madrid)

10.30 – 11.30. Taula d’experiències BeLearning:

Pep Guasch, CEESC Ciutat beta.Barcelona
Jim Segers. City Mine(d) London
Alexis Burlet. Cesep. Brussel·les
Pierre L. Carrolaggi. Greta-du-Velay. Le Puy en Velay

Modera: Mariana Pfenniger. Trànsit Projectes América

11.30 – 12.00.– Pausa cafè

12.00 – 13.30 i 15.00 – 17.30: Dos tallers en paral·lel.

TALLER 1 : Planificació urbana: eines i legitimitat

Animen: Òscar Martínez CC Convent Sant Agustí- Trànsit Projectes i Jim Segers
Mentor: Paco González, radarq

La cocreació d’estratègies urbanes encara planteja la pregunta de qui és capaç de prendre part – una qüestió de competència- i a qui li està permès prendre part – una qüestió de legitimitat-. Sovint el tema de la competència es resol d’una manera exclusiva: qui no disposa d’habilitats no pot participar. No obstant això, aquestes poden adoptar moltes formes: tècnica –llegir mapes i estadístiques-; pedagògica – ésser capaç de compartir informació de manera que el públic general pugui entendre-la; social – organitzar una trobada i arribar a una conclusió conjunta- i tant d’altres. Les experiències a Londres i Barcelona mostren que l’horitzó pot ser molt més ample. El taller es centrarà en com explotar la participació i el desenvolupament d’habilitats i alhora com considerar les seves conseqüències en la cocreació de materials de planificació estratègica.

Adreçat a: gestors culturals, planificadors urbans, educadors socials, activistes, artistes, gestors comunitaris (digitals o no), líders comunitaris, ciutadans.

El taller es desenvoluparà en castellà i anglès.

TALLER 2 : Centres i unitats de formació: el sector de l’ Educació i Formació Profesional (EFP) i els canvis tecnològics

Animen: Pierre L. Carrolaggi i Jean-Luc Manise (Cesep)
Mentor: Pierre Lelong. Technofutur TIC. Belgium

De la mateixa manera que els centres de formació s’enfronten a nous reptes i limitacions, també estan obligats a innovar. Entre els diferents focus d’atenció, les pressions comercials i tota mena d’influències, és ben difícil per a professors, formadors i educadors trobar el camí adequat. Quines eines de les TIC’s i el web 2.0 per a fins educatius s’han d’utilitzar? Com podem posar en marxa entorns d’aprenentatge per aconseguir competències clau? Com integrar aquests canvis en les activitats habituals de professors i centres? Amb l’enfocament BeLearning i a partir de l’experiència pràctica d’un centre de formació francès i un centre d’educació d’adults belga, el taller explorarà noves maneres de formació, aprenentatge i avaluació per aconseguir competències clau.

Adreçat a: professors, educadors, formadors, experts en EFP i centres formatius i en general a qualsevol que vulgui engegar processos d’aprenentatge participatiu

El taller tindrà un servei de traducció simultània en anglès i castellà.

Dia 2: 19 de juny

Continuació de taller 1 i taller 2

9:30-13:30 Els dos tallers prosseguiran el treball iniciat el dia anterior aplicant la metodologia BeLearning. El procediment identificarà necessitats comunes per oferir resultats aplicables pels diversos participants d’acord a les seves expectatives, objectius i habilitats.

13.30- 15.00 – Pausa

15.00 – 15.30 – Conclusions del Taller 1 per part del mentor Paco González.

15.30 – 16.00 – Conclusions del Taller 2 per part del mentor Pierre Lelong.

16.00 – 16.30 – Metaavaluació- Belearning i l’aprenentatge participatiu. Pedro Jardim. Agora at Berlin

16.30 – 17.30 – BeLearning +: com utilitzar la metodologia BeLearning.

Inscripcions: omplenar el formulari vinculat aquí