Recerca


El projecte AHEAD tenia quatre principals metes, que van ser controlades per la comissió científica:

1 Elaborar el Llibre Blanc sobre polítiques locals contra l’homofòbia, recollint bones practiques.
2 Sistematitzar i avaluar el desenvolupament de polítiques publiques locals LGTB innovadores (vegin accions locals).
3 Estudiar la possibilitat de crear una xarxa Europea contra l’homofòbia.
4 Reflectir sobre la interseccionalitat en relació a les experiències de les polítiques publiques locals LGTB.

Al principi del 2010 la comissió científica va recollir informació dels governs locals de la UU.EE. sobre les seves experiències i metodologies (processos o la creació d’estructures) per reduir discriminació contra persones de col·lectius LGTB.

Per tal d’elaborar el Llibre Blanc, es van convidar a col·laborar a les administracions locals de països de la Unió Europea per tal que enviïn informació sobre les seves accions, eines i metodologies encaminades a lluitar contra l’homofòbia i la transfòbia. Podeu veure el  qüestionari aquí:

CT      ES      EN      DE      FR      HU      IT

El llibre blanc inclou les bones practiques més representatives trobades a la UU.EE.

Més resultats de la recerca es poden trobar aquí: RECERCA