About


AHEAD és un projecte europeu cofinançat per la Direcció General de Justícia, Llibertat i Seguretat de la Comissió Europea i promogut per la Regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona. El projecte té com a principal missió elaborar elLlibre Blanc Contra l’homofòbia que recull recomanacions i bones pràctiques per tal de fomentar les polítiques locals orientades a combatre la discriminació per raó d’orientació sexual o identitat de gènere.

Contact: Gigi Guizzo – gigi@asceps.org

CT      ES      EN      DE      IT

Imagine...