El projecte #INTEGRAeu treballa la necessitat de facilitar la integració social, cultural i econòmica a la comunitat dels menors que finalitzen el seu pas pel sistema de protecció.

Per aconseguir-ho, els socis de 5 països han desenvolupat eines que donen suport a les persones que treballen amb aquest col·lectiu tot fomentant la col·laboració entre agents i entitats interessades.

Què oferim:

  1. Tallers de presentació de les eines gratuïtes, incloent una eina d’auto-avaluació per a joves i guia per a persones mentores amb material de suport per al seguiment post avaluació (3 hores al Gener i Febrer 2020, dates a confirmar).
  2. Sessions de seguiment i suport a les persones que estiguin utilitzant els materials del projecte amb els nois i noies (Gener i Febrer 2020).
  3. Xarxa de col·laboració amb organitzacions i agents socials que estiguin en contacte amb els nois i les noies per intercanviar experiències i suport mutu (ja hi ha 33 entitats d’Itàlia, Portugal i Xipre adherides) .
  4. Plataforma de cooperació en línia per facilitar la comunicació i compartir coneixements entre aquests agents (educador/es, entitats, formadors, treballador/es d’inserció laboral i punts d’informació al jovent etc.)


El projecte #INTEGRAeu , dut a terme entre juny de 2018 i maig de 2020, ha estat co-finançat amb el suport de la Comissió Europea. Els seus continguts i materials són responsabilitat exclusiva dels seus autors. La Comissió no és responsable de l’ús que es pugui fer de la informació difosa aquí. (codi del projecte REC-RCHI-PROF-AG-2017-785.703)