Necessitem donar a cadascú el seu espai per créixer, per ser un mateix, per exercir la diversitat. Necessitem donar-nos espai perquè puguem donar i rebre coses tan boniques com a idees, obertura, dignitat, alegria, benestar i inclusió”.  (Max de Pree)

#FATIproject : De l’aïllament a la inclusió

Com pot veure’s en el recent escenari polític europeu, hi ha una creixent tendència nacionalista i xenòfoba a les societats de la UE, que sens dubte es veu ampliada en els últims anys pels grans fluxos de refugiats i els actes terroristes. En aquest moment, Europa té una actitud negativa vers la immigració.

És per això que el projecte “De l’aïllament a la inclusió” es basa en la col·laboració innovadora i efectiva dels socis del projecte i en el desenvolupament d’un entorn on-line únic, al mateix temps que s’eliminen les barreres socials, lingüístiques i psicològiques que impedeixen als migrants i refugiats integrar-se en el seu nou entorn. A més, s’estan desenvolupant i dissenyant una varietat d’eines i d’aplicacions digitals pioneres per a la creació d’una xarxa sòlida entre ONG europees, empreses socials i organitzacions benèfiques per a migrants i refugiats. Per tant, l’objectiu final del projecte és unir aquestes organitzacions, adoptant així una acció més col·lectiva i efectiva.

Els resultats del projecte seran un recull de materials de formació gratuïts i enllaços a aplicacions existents a la web del projecte FATI, útils per facilitar el camí des de l’alienació a la inclusió de molts migrants a tota la UE. L’espai web també comptarà amb un directori d’ONGs que donen suport als migrants a diferents països.

A més, es dissenyarà una campanya a les xarxes socials per conscienciar sobre aquesta qüestió a través de vídeos creats pel consorci amb informació sobre el funcionament general i la contribució de les ONG i els programes europeus. D’aquesta manera, pot ser presentat i promogut el procés real d’inclusió, amb un missatge positiu de coexistència, interacció i equitat. A més, es convida a les organitzacions juvenils a participar en el Concurs de Cinema Jove, adquirint coneixements especialitzats sobre eines de filmació i campanyes mediàtiques amb ramificacions sociològiques, capacitant als joves per incorporar aquestes eines en projectes futurs i en el seu treball diari amb aquests grups i més.

#FATIproject : From Alienation to Inclusion està cofinançat per ERASMUS+ programa de la Comissió Europea i es duu a terme a sis països de la UE (Grècia, Xipre, Espanya, França, Lituània) entre març del 2018 i febrer del 2020.